Bibelen

2. Psalmerne

Det 95de kapitel

Glæden i Herren

1 Kommer, lader os synge med Fryd for Herren, juble for vor Frelses Klippe;

2 lad os møde for hans Aasyn med Lovsang, juble med Psalmer for ham;

3 thi en stor Gud er Herren, og en stor Konge over alle Guder;

4 i hvis Haand er Jordens Dybder, og Bjergenes Skatte er hans;

5 hans er Havet, han skabte det, og det Tørre har hans Hænder dannet.

6 Kommer, lader os tilbede og bøje os, lader os knæle for Herrens, vor Skabers, Aasyn!

7 thi han er vor Gud, og vi er det Folk, han føder, Hjorden under hans Haand. O, at I paa denne Dag ville høre hans Røst! -

8 Forhærder ikke eders hjærte som i Meriba, som paa Prøvens Dag i Ørken!

9 hvor eders Fædre fristede mig, de prøvede mig, enddog de havde seet min Gjerning.

10 Fyrretyve Aar kededes jeg ved denne Slægt, jeg sagde: Det er et Folk, vildfarende i Hjærtet; men de forstode ikke mine Veje;

11 saa jeg svor i min Vrede: De skulle ikke komme til min Hvile!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150