Bibelen

2. Psalmerne

Det 96de kapitel

Den nye Sang

1 Synger for Herren en ny Sang, synger for Herren al Jorden!

2 synger for Herren, lover hans Navn, priser hans Frelse fra Dag til Dag;

3 forkynder hans Ære blandt Hedninger, blandt alle Folk hans Storværk;

4 thi stor er Herren og saare priselig; forfærdelig er han over alle Guder;

5 thi alle Folkenes Guder ere Tant; men Herren har skabt Himlene;

6 Højhed og Herlighed er for hans Aasyn, Magt og Pryd i hans Helligdom!

7 Giver Herren, I Folkenes Slægter, giver Herren Ære og Magt!

8 giver Herren hans Navns Ære, bringer Gaver og gaaer ind i hans Forgaarde;

9 tilbeder Herren i hellig Prydelse, al Jorden skjælve for hans Aasyn!

10 Siger blandt Hedningerne: Herren er Konge! ja Jorderig er grundfæstet, saa det vakler ej, han dømmer Folk med Retfærdighed.

11 Himlene glæde sig, og Jorden fryde sig, Havet, og hvad der fylder det, bruse!

12 Markerne og alt, hvad som er paa dem, hoppe af Glæde, da juble alle Skovens Træer

13 for Herrens Ansigt ; thi han kommer for at dømme Jorden, han vil dømme Verden i Retfærdighed og Folkene i sin Trofasthed.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150