Bibelen

2. Psalmerne

Det 97de kapitel

Guds Rige

1 Herren er Konge; Jorden fryder sig, og de mange Øer glæde sig!

2 Sky og Mulm omgiver ham, Retfærdighed og Dom er hans Højsædes Grundvold;

3 Ild farer foran ham og brænder hans Fjender trindt omkring;

4 hans Lyn oplyser Verden, Jorden seer det og skælver;

5 Bjerge smelte som Vox for Herrens Aasyn, for al Jordens Herskers Aasyn;

6 Himlene forkynde hans Retfærdighed; alle Folkene se hans Herlighed;

7 beskjæmmes skulle alle Billeddyrkere, som bramme med Afguder! Alle Guder, tilbeder ham!

8 Zion har hørt det og glæder sig, og alle Judas Døtre fryde sig for dine Domme, Herre!

9 thi du er Herren, den Højeste over al Jorden, højt ophøjet over alle Guder. -

10 Herrens Venner! hader det Onde! Han bevarer sine Frommes Sjæle, frier dem af Ugudeliges Haand.

11 Et Lys er saaet for den Retfærdige, Glæde for de Oprigtige af Hjærte.

12 Glæder eder, I Retfærdige, i Herren, priser hans hellige Ihukommelse!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150