Bibelen

2. Psalmerne

Det 98de kapitel

Herren kommer.

1 En Psalme. Synger Herren en ny Sang, thi Storværk har han gjort; hans højre Haand og hellige Arm har frelst ham.

2 Herren har kundgjort sin Frelse, for Hedningernes Øjne har han aabenbaret sin Retfærdighed.

3 Han kom sin Kjærlighed og Trofasthed ihu mod Israels Hus; alle Jordens Kanter saae vor Guds Frelse.

4 Hele Landet juble for Herren! udbryder med Fryderaab og Psalmesang;

5 synger Psalmer for Herren til Harpen, ja med Sangs og Harpes Lyd;

6 med Lurer og Basuneklang jubler for Herren, den Konge!

7 Havet og hvad der fylder det bruse, Jorderig og de, som bo derpaa;

8 Strømme klappe i Haand, Bjerge synge tilsammen,

9 for Herrens Aasyn, thi han kommer for at dømme Jorden; han vil dømme Verden med Retfærdighed og Folkene med Billighed.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150