Bibelen

2. Psalmerne

Det 99de kapitel

Herren er hellig

1 Herren er Konge, Folkene bæve; han sidder over Tordenengle, Jorden skjælver;

2 Herren er stor i Zion og høj over alle Folk.

3 De prise dit store og forfærdelige Navn, som er helligt.

4 Stærke Konge! du elsker Ret; Retvished har du grundlagt, Dom og Retfærdighed har du gvet i Jakob. -

5 Ophøjer Herren vor Gud, kaster eder ned for hans Fødders Skammel; hellig er han!

6 Mose og Aron blandt hans Præster og Samuel blandt dem, som paakalde hans Navn, raabte til Herren, og han bønharte dem,

7 I Skystøtten talede han til dem; de holdt hans Bud og den Skik, han gav dem.

8 Herre vor Gud, du hørte dem; du blev dem en tilgivende Gud, endog naar du straffede deres Gjerninger.

9 Ophøjer Herren vor Gud; tilbeder ved hans hellige Bjerg; thi hellig er Herren, vor Gud!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150