Bibelen

3. Ordsprogene

Det 1ste kapitel

Visdommen og hendes kjærlighed

1 Ordsprog af Salomon, Davids søn, Israels konge,

2 til at kjende visdom og lærdom, til at forstaa fornuftige Ord,

3 til at modtage klogskabs lærdom, retfærdighed, ret og redelighed,

4 til at give de enfoldige snildhed og ungersvenden kundskab og besindighed.

5 Den vise høre til og lægge til sin erfaring, og den forstandige kjøbe gode raad!

6 til at forstaa ordsprog og gaader, vismænds ord og deres mørke taler.

7 Herrens frygt er kundskabs begyndelse; visdom og lærdom foragte daarer.

8 Min søn! hør din faders lærdom, og forlad ikke din moders bud!

9 thi de ere en yndig krands paa dit hoved og kjæder om din hals.

10 Min søn, naar syndere lokke dig, saa kom ikke!

11 naar de sige: "Gaa med os, lad os lure efter blod, lad os lægge os i skjul mod den uskyldige uden sag!

12 lad os sluge dem levende som helvede, de fromme som dem, der nedsynke i hulen!

13 alt kostbart gods skal vi finde, vi skal fylde vore huse med bytte!

14 Vov dit med os, fælles kasse har vi alle!"

15 Min søn! gaa ikke paa vej med dem, hold din fod fra deres sti;

16 thi deres fødder haste til ondt, de ile til at udgyde blod;

17 sandelig, forgjæves spændes garnet for alle fugles øjne;

18 de lure og selv paa hverandres blod og lægge sig i skjul efter hverandres sjæl.

19 Saadanne er hver mands veje, som hænger efter gjerrighed, den fanger sine herrers sjæl.

20 Visdommen vaander sig paa gaden, hun hæver sin røst i stræderne;

21 foran de larmende raaber hun; paa de aabne ting i staden taler hun sine ord:

22 Hvorlænge ville i daarer elske daarskab, spottere have lyst til bespottelse, og vanvittige hade forstand?

23 Vender om ved min tugtelse! se, jeg vil udgyde min Aand over eder, jeg vil lære eder mine Ord!

24 Fordi jeg kaldte og i vilde ikke, udrakte min haand, og ingen agtede det,

25 og i lode alt mit raad fare, og min tugtelse vilde i ikke,

26 saa vil jeg ogsaa se over eders ulykke, jeg vil spotte, naar rædsel kommer over eder;

27 naar eders rædsel kommer som stormen, og eders ulykke som hvirvelvinden, naar trængsel og nød kommer over eder!

28 Da ville de kalde paa mig, men jeg svarer ikke; aarle ville de søge, men ikke finde mig;

29 fordi de hadede kundskab, og Herrens frygt kaarede de ej;

30 de vilde ikke efter mit raad, al min tugtelse foragtede de;

31 saa tære de da deres vandels frugt og mættes af deres egne raad!

32 thi daarers frafald fælder dem, og taabers tryghed fordærver dem;

33 men hvo, som hører efter mig, skal bo trygt og leve rolig uden frygt for det onde.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31