Bibelen

3. Ordsprogene

Ordsprog af Kong Salomon

Det 11te kapitel

1 Falsk vægt er Herren en vederstyggelighed, fuldvægtige lodder ere ham velbehagelige.

2 Kommer hovmod, saa kommer forsmædelse, men med de ydmyge visdom.

3 De retskafnes retsind leder dem, men bedrageres list styrter dem.

4 Gods hjælper ikke paa vredens dag, men retfærdighed frelser fra død.

5 Den retsindiges retfærdighed gjør hans vej jævn; men den ugudelige falder i sin ugudelighed. -

6 De retskafnes retfærdighed frelser dem; men bedragere fanges i deres ebgjærlighed.

7 I et ugudeligt menneskes død er haabet ude, og de uretfærdiges forventning forgaaer.

8 Den retfærdige frelses af nød, den ugudelige kommer i hans sted.

9 Med munden ødelægger øjenskalken sin næste, men ved erfaring frelses de retfærdige.

10 Ved retfærdiges lykke fryder staden sig; ved ugudeliges undergang er der jubel.

11 Ved retskafnes velsignelse ophøjes staden; men ved ugudeliges mund forstyrres den.

12 Den uforstandige foragter sin næste; erfaren mund tier.

13 Bagvaskeren forraader, hvad han lønlig veed; den trofaste sjæl skjuler sagen.

14 Af mangel paa raad falder et folk; hvor der er mange raadgivere, der er redning.

15 Den, som gaaer i borgen for en anden, fanger visselig skade; den, som hader haandslag, boer trygt.

16 En yndig kvinde holder paa sin ære, som de mægtige holde paa rigdom.

17 Den barmhjærtige mand gjør vel mod sin sjæl; den haarde er grum mod sit eget kjød.

18 Den ugudelige gjør falsk arbejde, men hver, som faaer retfærdighed, faaer troskabs løn.

19 Saaledes er retfærdighed til liv, og den, som higer efter ondt, haster til sin død.

20 En vederstyggelighed for Herren ere de vanartige af hjærte; hans velbehag ere de, som vandre retskaffent.

21 Jeg giver mig haand! Den onde skal ikke blive ustraffet, men de retfærdiges slægt skal frelses.

22 Guldring i svinetryne er den smukke uforstandige kvinde.

23 Retfærdiges lyst er visselig god; ugudeliges forventning er vrede.

24 Den, som uddeler rigelig, faaer endnu mere; den, som holde rtilbage mer, end ret er, har dog kun mangel.

25 Den sjæl, som velsigner, skal blive rig; den, som kvæger,skal go selv vederkvæges.

26 Hvo somholder kornet tilbage, ham bander folket; men hvo som sælger, faaer velsignelse over sit hoved.

27 Hvo som jager efter, hvad godt er, søger velbehag; menhvo som leder efter ondt, over ham skal det komme.

28 Hver, som stoler paa sin rigdom, skal falde; men de retfærdige grønnes som bladet.

29 Hvo som forstyrrer sit hus, arver vind, og daaren bliver vismands træl.

30 Den retfærdiges frugt er livets træ, og den vise vinder sjæle.

31 Se, en retfærdig faaer sin løn paa jorden, hvor meget mere den ugudelige og synderen.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31