Bibelen

3. Ordsprogene

Ordsprog af Kong Salomon

Det 12te kapitel

1 Hvo som elsker lærdom, elsker kundskab, men hvo som hader tugt, bliver et dyr.

2 Den gode faaer naade af Herren; rænkefuld mand fordømmer han.

3 Mennesket staaer ej fast ved ugudelighed; men de retfærdiges rod rokkes ikke.

4 Brav hustru er sin mands krone, men hun, som gjør ham skam, er som edder i hans ben.

5 De retfærdiges tanker ere ret, men de ugudeliges opspind svig.

6 De ugudeliges ord lure paa blod; men de retskafnes mund frelser dem.

7 De ugudelige styrtes, saa de ere ikke mere, men retfærdiges hus bestaaer.

8 I forhold til sin forstand skal manden prises; men det forvendte hjærte bliver til skamme.

9 Bedre at være ringe og sin egen tjener, end at hovmode sig og fattes brød.

10 Den retfærdige bærer omsorg for sit lastdyrs liv; men de ugudeliges barmhjærtighed er som den grummes.

11 Den, som dyrker sin jord, skal mættes med brød; men den, som jager efter forfængelighed, fattes forstand.

12 Den ugudelige har lyst til de ondes garn; men retfærdiges rod giver frugt.

13 I læbers ondskab er en slem snare, men den retfærdige skal undgaa nøden.

14 Af sin munds frugt mættes manden med godt; men hvad menneskets haand har gjort, gjengjældes ham.

15 Daarens vej er ret i hans øjne; men den, som hører efter raad, er viis.

16 Daarens vrede aabenbares samme dag; men den, som skjuler fornærmelser, er snild.

17 Den sanddru udsiger, hvad ret er, men det falske vidne svig.

18 Aabenmund er som et gjennemborende sværd; men de vises tunge er lægedom.

19 Sanddru læber bestaa altid; men løgns tunge kun et øjeblik.

20 Der er svig i deres hjærte, som smede paa ondt; men for dem, som raade fred, er glæde.

21 Intet ondt skal tilstøde den retfærdige; men de ugudelige blive fulde af ulykke.

22 Vederstyggelige for Herren ere falske læber; men de, som handle trofast, ere ham en velbehagelighed.

23 Snild mand skjuler sin kundskab; men daarens hjærte udraaber sin daarskab.

24 Den flittiges haand skal herske; men den lade betale skat.

25 Hjærtesag maa mand dæmpe, og et godt ord forvandler den til glæde.

26 Den retfærdige leder sin næste; men de ugudeliges vej fører dem vild.

27 Den lade fanger ikke sit bytte; men menneskets kostbare skat er flid.

28 Paa retfærdigheds sti er livet, og dens banede vej er ej til død.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31