Bibelen

3. Ordsprogene

Ordsprog af Kong Salomon

Det 18de kapitel

1 Den særsindede søger sin egen lyst og kives om hver klar sag.

2 Daaren har ikke lyst til forstand, men til at aabenbare sit hjærte.

3 Kommer en ugudelig, kommer ogsaa foragt; og med skam kommer skjændsel.

4 Ord af mands mund ere dybe vande, visdomskilde en rindende strøm.

5 Det er ikke godt at anse en ugudelig person til at bøje en retfærdig for retten.

6 Daarens læber komme i trætte, og hans mund raaber efter slag.

7 Daarens mund er ham til fordærv, hans læber ere en snare for hans sjæl.

8 Bagvaskerens ord er som slag, og de gaa dybt i livet.

9 Efterladen i sin gjerning er broder til ødeland.

10 Herrens navn er et fast taarn; den retfærdige løber dertil og beskjærmes.

11 Rigmands gods er hans faste stad og som en høj mur i hans tanker.

12 Mands hjærte hovmoder sig før faldet, men ydmyghed gaaer foran ære.

13 Hvis nogen svarer, før han hører, er det ham en daarlighed og skam.

14 Mands mod opholder ham i sygdom; men naar modet er faldet, hvo kan rejse det?

15 Forstandigt hjærte kjøber kundskab; Vises øre søger kundskab.

16 Mands gave skaffer ham rum og fører ham for stores øjne.

17 Den første i trætten synes at have ret; men hans næste kommer og prøver ham.

18 Loddet standser trætter og skifter mellem de stærke.

19 Fornærmet broder er haardere end en fast stad, og trætter er som slagbom for et slot.

20 Af sin munds frugt mætter mand sin bug, og han skal mættes af sine læbers indkomme.

21 Død og liv er i tungens vold; hendes elskere nyde hendes frugt.

22 Hvo som finder en hustru, finder en god ting og annammer en velbehagelighed af Herren.

23 Fattigmand taler bønlig; men haardt svarer rigmand.

24 Mand har venner til at omgaaes venlig; der er den ven, som holder fastere end en broder.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31