Bibelen

3. Ordsprogene

Det 2det kapitel

Formaning til at søge visdom

1 Min søn! hvis du tager mod mine Ord og gjemmer mine bud hos dig,

2 saa du lader dit øre agte paa visdom og bøjer dit hjærte til forstand,

3 ja hvis du kalder ad indsigt og oplader din røst om forstand;

4 hvis du søger hende som sølvet, ransager efter hende som efter skjulte skatte,

5 saa skal du forstaa Herrens frygt og finde Guds kundskab;

6 thi Herren giver visdom; af hans mund er kundskab og forstand,

7 han gjemmer sin hjælp til de fromme, skjold er han for dem, som vandre ret; -

8 til at vogte rettens stier, han varer sine helliges vej! -

9 da skal du forstaa retfærdighed og dom og billighed; alle gode spor,

10 thi visdom skal komme i dit hjerte, og kundskab vorde yndig for din sjæl;

11 kloge raad skal bevare dig, forstand beskytte dig,

12 til at frelse dig fra den ondes vej og fra hver vanartig ordgyder,

13 som forlader rettens stier for at vandre mørkets veje,

14 som glæde sig ved at gjøre ondt og juble ved deres onde vanartige daad,

15 hvis stier ere forvendte, og hvis vane bugter sig;

16 til at fri dig fra anden mands hustru, fra den fremmede kvinde, som taler sledske Ord,

17 som forlader sin ungdoms fører og glemmer sin Guds pagt.

18 Ja til død bøjer sig hendes hus, til dødninger hendes bane;

19 ingen, som gaaer ind til hende, vender tilbage; de naa ikke livets vej.

20 Derfor skal du vandre paa godes vej og vare paa retfærdiges vej;

21 thi de fromme skulle bo paa jorden, og de retskafne blive tilbage paa den;

22 men ugudelige skulle udryddes af jorden og troløse udslettes af den.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31