Bibelen

3. Ordsprogene

Ordsprog af Kong Salomon

Det 20de kapitel

1 Vinen er en spotter, stærk drik en buldrer; hvo som forvildes derved, bliver aldrig viis.

2 Kongens rædsel er som løvens brøl; hvo ham fortørner, synder mod sit liv.

3 Det er mand en ære at blive fra trætte; hver daare klamres.

4 Fordi det er vinter, vil den lade ikke pløje; han skal tigge om høst; men der er intet.

5 Raab i mands hjærte er dybe vande; men forstandig mand øser deraf.

6 Mange mennesker prædike hver om sin kjærlighed; men trofast mand, hvem finder ham?

7 Retfærdig mand vandrer i sin oprigtighed; lykkelige ere hans børn efter ham.

8 Kongen, som sidder paa dommersædet, adspreder alt ondt med sit blik.

9 Hvo kan sige: Jeg har renset mit hjærte, jeg er ren fra synd.

10 Forskjellig vægt og maal ere begge Herren en vederstyggelighed.

11 Endog drengen kjendes paa sine gjerninger, om han er ren, og om han handler ret.

12 Det hørende øre og det seende øje, begge skaber Herren.

13 Elsk ikke søvn, at du ikke skal blive fattig; oplad dine øjne, saa skal du mættes med brød.

14 Duer ikke, duer ikke! siger kjøberen; men naar han gaaer bort, priser han sig.

15 Der er guld og mange perler; men et kosteligt smykke er forstandig læber.

16 Tag hans klæde; thi han er gaaet i borgen for en anden; pant ham ud for de ubekjendte!

17 Falskheds brød smager mand vel; men siden bliver hans mund fuld af grus.

18 Planer lagte med overlæg bestaa; og før krig med snille!

19 Den, som aabenbarer hemmeligheder, gaaer som en bagvasker; bland dig ikke med dem, som følge med deres læber.

20 Hvo som bander fader eller moder, hans lygte skal slukkes i bælgmørke.

21 Arv, som i førstningen efterhiges, skal ikke velsignes paa det sidste.

22 Siig ikke: Jeg vil gjengjælde ondt; bi paa Herren, han skal frelse dig!

23 Vederstyggelig for Herren ere forskjellige lodder, og falsk vægt duer ikke.

24 En mands skridt er fra Herren, og et menneske, hvad forstaaer han sig paa sin vej?

25 Det er en snare for et menneske ubesindet at sige: "Helliget", og efter løfterne at udersøge dem.

26 En viis konge adspreder de ugudelige og lader hjulet gaa over dem.

27 Menneskers aande er Herrens lygte, han ransager alle hjærtets løndomme.

28 Miskundhed og sandhed bevare en konge, og han grundfæster sit højsæde ved kjærlighed

29 Unges prydelse er deres kraft, og graa haar de gamles hæder.

30 Buler og saar er en revselse for den onde, og hug, som gaaer til marv og ben.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31