Bibelen

3. Ordsprogene

Ordsprog af Kong Salomon

Det 21de kapitel

1 Kongens hjærte er vandbække i Herrens haand; han bøjer det til alt, hvad han vil.

2 Hver mands vej er ret for hans øjne; men Herren vejer hjærter.

3 At gjøre ret og skjel er Herren kjærere end offer.

4 Hovmodige øjne og stolte sind: De ugudeliges brakmark er synd.

5 Flittig mands tanker ere visselig til fordel; men hver, som overiler sig, skal sikkertlig mangle.

6 Arbejde paa rigdom med falsk tunge er en forsvindende forfængelighed af dem, som søge døden.

7 De ugudeliges ødelæggelse river dem bort; thi de ville ikke gjøre ret.

8 Mands vej er saare forvendt og fremmed; men ren er den retskafne i sin gjerning.

9 Bedre at bo paa et tagkammer end hos en kivagtig kvinde i et selskabeligt hus.

10 En ugudeligs sjæl har lyst til ondt; hans ven finder ikke naade for hans øjne.

11 Ved at straffe spotteren bliver den enfoldige viis; men naar man lærer en viis, tiltager han i kundskab.

12 En retfærdig faaer forstand af en ugudeligs hus, naar de ugudelige styrtes i ulykke.

13 Den, som stopper sit øre for den ringes raab, skal og raabe, men ikke bønhøres.

14 Gave i skjul stiller vrede, skjænk i løn den heftige fortørnelse.

15 Glæde for den retfærdige at gjøre ret, men en gru for dem, som gjøre ondt.

16 Et menneske, som farer vild fra klogskabs vej, skal hvile i dødningers forsamling.

17 Den, som elsker glæden, skal have mangel; den, som elsker vin og olie, bliver ikke rig.

18 En ugudelig skal hengives for den retfærdige, og den trædske for de oprigtige.

19 Bedre at bo i et øde land end hos en kivagtig og arrig kvinde.

20 Kostbare skatte og olie ere i vismands hus; men daaren sluger det op.

21 Hvo som jager efter retfærdighed og miskundhed, han skal finde liv, retfærdighed og ære.

22 En viis drager op i de vældiges stad og endstyrter deres trygheds styrke.

23 Den, som bevarer sin mund og sin tunge, bevarer sin sjæl for trængsler.

24 Den hovmodige stolte, hvis navn er spotter, handler i overstrømmende hovmod.

25 Den lades lyst slaaer ham ihjel; thi hans hænder ville intet bestille.

26 Den gjerrige forlanger hver dag; men den retfærdige giver og holder ikke tilbage.

27 De ugudeliges offer er en vederstyggelighed; hvor meget mere, naar de bringe det med slet forsæt.

28 Falsk vidne skal omkomme; men mand som hører, maa altid tale.

29 En ugudelig mand forhæder sit ansigt; men den retskafne befæster sin vej.

30 Ej visdom, ej forstand, ej raad staar mod Herren.

31 Hesten beredes til slagets dag; men frelsen er fra Herren.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31