Bibelen

3. Ordsprogene

Ordsprog af Kong Salomon

Det 25de kapitel

2. Ordsprog af kong Salomon, samlede og tilføjede i kong Ezekias tid

1 Ogsaa disse ere ordsprog af Salomon, hvilke Judas konge Ezekias mænd have ført til bogs.

2 Det er Guds ære at skjule en ting, men kongens ære at grandske en sag.

3 Himlens højde og jordens dybde og kongers hjærte ere uransagelige.

4 Ved at tage affaldet fra sølvet faaer guldsmeden et kar deraf;

5 ved at fjerne en ugudelig fra kongens ansigt styrkes hans højsæde i retfærdighed.

6 Ros dig ikke selv for kongens ansigt go stil dig ikke paa de stores stade;

7 thi det er bedre, man siger til dig: Kom her højere op, end at man skal fornedre dig for fyrstens ansigt, saa dine øjne se derpaa.

8 Gaa ikke hurtig i trætte, at man ikke skal sige: hvad vil du gjøre bagefter, naar din næste har beskjæmmet dig?

9 Før din sag mod din næste, men røb ikke anden mands hemmelighed;

10 at ikke den, som hører det, skal beskjæmme dig, og det onde rygte ikke afvendes.

11 Guldæbler i skaaler af drevet sølv er et Ord talt i sin tid.

12 En guldring, et smykke af fineste guld, er en viis, som formaner for et hørende øre.

13 Som frostsne paa høstdag er et tro bud for dem, som sende ham; han vederkvæger sin herres sjæl.

14 Skyer og blæst uden regn er den mand, som meget lover, men intet holder.

15 Ved sindighed overtales en fyrste, og en blød tunge bryder ben.

16 Har du fundet honning, saa spis deraf til nødtørst, at du ikke skal blive mæt og udspy det.

17 Sæt sjelden din fod i din vens hus, at han ikke skal blive mæt af dig og sætte dig tilside.

18 Hammer og sværd go hvas pil er mand, som aflægger falsk vidnesbyrd imod sin næste.

19 Brudt tand go vaklende fod er tillid til den troløse paa nødens dag.

20 Som den, der klæder sig af paa en kold dag, som eddike paa potaske er den, der synger viser paa hjærtesorgs dag.

21 Hungrer din fjende, giv ham at spise, tørster han, giv ham at drikke;

22 thi da samler du gloende kul paa hans hoved, og Herren vil betale dig.

23 Nordenvind føder regn af sig, og tungen i løn vrede ansigter.

24 Det er bedre at bo paa et tagkammer end hos en kivagtig kvinde i et selskabeligt hus.

25 Koldt vand for en vansmægtet sjæl er godt rygte fra fjernt land.

26 Plumret kilde og fordærvet væld er en retfærdig, som snubler for en ugudelig.

27 At spise megen honning er ikke godt, ej heller at jage efter egen ære.

28 En aaben stad foruden mur er en mand, som ikke kan tvinge sin heftighed.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31