Bibelen

3. Ordsprogene

Ordsprog af Kong Salomon

Det 27de kapitel

1 Ros dig ikke af den dag imorgen; thi du veed ikke, hvad den dag vil føde.

2 Lad en anden rose dig og ikke din egen mund; en fremmed og ikke dine læber.

3 Sten er tung, og sand er svært; men daarers vrede er sværere end dem begge.

4 Hastighed er haardhed og vrede vandskyl; men hvem kan staa for avind?

5 Aabenbar straf er bedre end dult kjærlighed.

6 Smæk af elskeren er velment; fjendens kys maa frabedes.

7 Mæt sjæl træder paa honningkage; men alt bitters er født for en hungrig sjæl.

8 Som spurven flagrer fra sin rede, saa vanker mand fra sit sted.

9 Olie og røgelse glæde hjærtet, og mands hjærteraad er hans ven sød.

10 Forlad ikke din ven og din faders ven; men i din broders hus skal du ikke gaa ind paa din ulykkes dag; bedre er nabo nær hos end broder langt borte.

11 Bliv viis, min søn! og glæd dit hjærte, saa jeg kan svare den, mig forhaaner.

12 Snild mand seer ulykken og skjuler sig; enfoldige gaa deri og straffes.

13 Tag hans klæder, han er gaaet i borgen for en anden; pant ham for en fremmed kvindes skyld.

14 Hvo som med høj røst priser sin næste aarle om morgenen, ham skal det regnes som forbandelse.

15 Stadig tagdryp paa regndag og kivagtig kvinde ligne hverandre;

16 hvo som dølger hende, skjuler vind, og olien i hans højre haand forraader sig.

17 Jern skjærper jern, o gmand skjærper andens syn.

18 Hvo som passer sit figentræ, skal spise dets frugt; og den, som vogter sin herre, skal æres.

19 Som ansigtets billede i vand afspejler ansigtet, saa afspejler menneskets hjærte mennesket.

20 Helvede og fordærveren mættes aldrig, og menneskets øjne blive aldrig mætte.

21 Digelen er for sølvet, smelteovnen for guldet, og mand for sin lovtalers mund.

22 Stød en daare mellem gryn med støderen i morteren; hans daarskab vil ikke skilles fra ham.

23 Kjend nøje dine faar, bær omsorg for hjorderne;

24 thi skatte ere ikke evige, og gaaer krone fra slægt til slægt?

25 Høet kjøres ind; græsset sees igjen, og bjergurterne indsamles;

26 Lammene ere til dine klæder, og bukkene ere markens værd;

27 og du har nok af gedemælk til føde for dig, til føde for dit hus og livsophold for dine piger.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31