Bibelen

3. Ordsprogene

Ordsprog af Kong Salomon

Det 28de kapitel

1 De fly, ugudelige, skøndt ingen forfølger dem; men den retfærdige er tryg som den unge løve.

2 For et lands frafald blive dets herrer mange; men ved et menneske, som har indsigt og forstand, vil det vare længe.

3 Stodderkonge, som trykker de ringe, er styrteregn uden brød.

4 De, som forlade lov, prise den ugudelige; men de, som holde lov, brydes med dem.

5 Slette folk forstaa ikke ret; men de, som søge Herren, forstaa alting.

6 Bedre er fattig, som vandrer redelig, end den, som vandrer falsk paa to veje, om han end er rig.

7 Forstandig mands søn holder lov; men den, som føder fraadsere, haaner sin fader.

8 Hvo som forøger sit gods ved aager og topmaal, han samler det til den, der er gavmild mod ringe.

9 Hvo som vender sit øre fra at høre loven, hans bøn er endog en vederstyggelighed.

10 Hvo som forvilder skikkelige paa en slet vej, han skal falde i sin egen grav; men de fromme skal arve, hvad godt er.

11 Rig mand er viis i sine egne øjne; men mand med ringe forstand ransager ham.

12 Naar retfærdige fryde sig, er der stor højtid; men naar ugudelige kommer til vejrs, maa man søge efter et menneske.

13 Hvo som dølger sine synder, er ikke lykkelig; men den, som bekjender dem og forsager dem, finder naade.

14 Lyksaligt det menneske, som altid frygter; men den, som forhærder sit hjærte, falder i ulykke.

15 En brølende løve og en strejfebjørn er en ugudelig hersker over et ringe folk.

16 En fyrste, som fattes forstand, er stærk i undertrykkelse; men den, som hader ond vinding, forlænger sine dage.

17 Et menneske, som er beladt med en sjæls blod, flygter til hulen; man gribe ham ikke!

18 Hvo som vandrer oprigtig, skal frelses; men den, som vandrer falsk paa to veje, skal falde paa den ene.

19 Hvo som dyrker sin jord, skl mættes med brød; men den, som jager efter lediggjængere, skal mættes med armod.

20 Trofast mand er rig paa velsignelse; men den, som jager efter rigdom, bliver ikke ustraffet.

21 At anse personer duer ikke; og en kart kan falde for en bid brød.

22 Mand med ondt øje jager efter gods, han veed ikke, at manget skal komme over ham.

23 Hvo som revser et menneske skal siden finde større gunst end den, som smigrer med tungen.

24 Hvo som plyndrer fader eller moder og siger: Det er ingen synd, han er fordærverens staldbroder.

25 Den umættelige vækker kiv; men den, som stoler paa Herren, bliver stærk.

26 Hvo som stoler paa sit hjærte, er en daare; men den, som vandrer i visdom, han frelses.

27 Hvo som giver den fattige, skal ikke have mangel; men den, som lukker sine øjne, over ham er mange forbandelser.

28 Naar ugudelige komme til vejrs, maa et menneske skjule sig; men naar de omkomme, blive de retfærdige mange.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31