Bibelen

3. Ordsprogene

Ordsprog af Kong Salomon

Det 29de kapitel

1 Straffemand er haard hals; pludselig skal han knuses og ingen læge ham.

2 Naar retfærdige blive mange, glædes folket; men naar en ugudelig hersker, sukker folket.

3 Mand, som elsker visdom, glæder sin fader, men den, som føder skjøger, øder sit gods.

4 Konge befæster land ved ret; men gavekjær mand nedbryder det.

5 Mand, som smigrer sin næste, spænder garn for hans fjed.

6 Ond mands synd er snare; men den retfærdige fryder og glæder sig.

7 Den retfærdige kjender de ringes sag; den ugudelige forstaaer ikke erfaring.

8 Spottere sætte en stad i brand; men vise dæmpe vreden.

9 Gaaer viis i rette med daare, faaer han ingen ro, hvad enten han er vred eller mild.

10 Blodgjerrige hade den redelige; men de retskafne søge ham.

11 Daaren udgyder al sin heftighed; men den vise dæmper den.

12 Agter en fyrste paa løgnens ord, blive alle hans tjenere ugudelige.

13 Fattig og voldsmand mødes; men Herren oplyser begges øjne.

14 Konge, som dømmer de ringe med sandhed, hans højsæde staaer evig fast.

15 Ris og tugt giver visdom; men en dreng, som raader sig selv, gjør sin moder skam.

16 Naar ugudelige blie mange, bliver synden stor; men de retfærdige skal se paa deres fald.

17 Tugt din søn, saa skaffer han dig ro og gjør din sjæl stor glæde.

18 Hvor der ikike er syner, bliver folket vildt; men salig er den, de ragter paa loven.

19 Træl tugtes ikke med ord; skjøndt han forstaaer dem, svarer han ikke.

20 Seer du en mand, som er hastig i sine ord, saa er der bedre haab om en daare.

21 Kræser man for svend fra ungdom af, saa vil han tilsidst være junker.

22 Vred mand vækker kiv, og hidsig er mesteri synd.

23 Menneskets hovmod ydmyger ham; men den ydmyge fanger ære.

24 Hvo som deler med tyv, hader sin sjæl; hanhører forbandelsen og angiver det ikke.

25 Menneskefrygt leder i snare; men den, som stoler paa Herren, ophøjes.

26 Mange søge herskerens ansigt; men fra Herren er mands dom.

27 Vederstyggelig for retfærdige er slet mand, og den, som er paa ret vej, er vederstyggelig for den ugudelige.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31