Bibelen

3. Ordsprogene

Det 3dje kapitel

Visdoms lykke

1 Min søn, glem ikke min lov! dit hjærte bevare mine bud!

2 thi dage mange og livets aar og fred ville de tillægge dig;

3 kjærlighed og sandhed forlade dig ikke! bind dem om din hals, skriv dem paa din hjærtes tavle;

4 saa skal du finde naade og god forstand for Guds og menneskers øjne!

5 Forlad dig paa Herren af dit hele hjærte, men stol ikke paa din forstand!

6 Kom ham ihu paa alle dine veje, saa vil han gjøre dine stier rette!

7 Vær ikke viis i dine egne øjne, frygt Herren og sky den onde!

8 Lægedom skal det være for din navle, en styrkedrik for dine ben.

9 Ær Herren af dit gods og af al din indkommes førstegrøde;

10 saa skal dine lader fyldes med overflod, og dine perser revne for most.

11 Min søn! foragt ikke Herrens tugt og vær ikke utaalmodig under hans revselse!

12 thi hvem Herren elsker, tugter han, og han har kjærlighed til ham som fader til søn.

13 Lykkelig det menneske, som finder visdom, og det menneske, som vandt forstand!

14 Det er bedre at kjøbe hende end at kjøbe sølv; hendes indkomme er bedre end fineste guld;

15 hun er kosteligere end perler, og alt, hvad du ønsker, kan ikke lignes ved hende;

16 i hendes højre haand er dage mange, i hendes venstre er rigdom og ære;

17 hendes veje ere yndige veje, og alle hendes stier ere fred!

18 Livets træ er hun for dem, som gribe hende; hvo, som hende holder fast, prises salig.

19 Herren grundfæstede jorden ved visdom; han beredte himlene med forstand;

20 ved hans kundskab kløvedes afgrundene, og skyerne dryppe med dug.

21 Min søn! lad hende ikke vige fra dine øjne, bevar fasthed og klogskab;

22 og det skal være liv for din sjæl og smykke for din hals.

23 Da skal du trygt vandre din vej, og din fod skal ikke støde an;

24 naar du lægger dig, skal du ikke frygte, og naar du har lagt dig, vorder sød din søvn;

25 ej skal du frygte hastig skræk eller de ugudeliges storm, naar den kommer;

26 thi Herren skal være dit haab; han bevarer din fod fra at fanges.

27 Hold ikke gods tilbage for rette ejere, medens det er i din haands magt at gjøre det.

28 Siig ikke til din næste: "Gaa! og kom en anden gang, saa vil jeg give dig noget imorgen," hvis det ellers stod i din magt!

29 Smed ikke ondt mod din næste, som boer paa tro hos dig!

30 Træt ikke med et menneske uden grund, dersom han ikke har gjort dig ondt!

31 Kappes ikke med voldsmænd, og kaar dig ingen af alle hans veje;

32 thi en vederstykkelighed for Herren er den slette; hos de retskafne er hans hemmelige raad;

33 Herrens forbandelse er i den ugudeliges hus; Retfærdiges bolig velsigner han.

34 Sandelig, spottere spotter han, de ydmyge giver han naade;

35 Ære arve de vise, daarer faa skam.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31