Bibelen

3. Ordsprogene

Det 4de kapitel

Formaning til den unge at vare paa Faderens bud

1 Børnlille! hører faders formaning, agter derpaa for at faa forstand;

2 thi god lærdom giver jeg eder; min lov maa i ikke forlade!

3 thi jeg har været min faders søn, min moders dæg og eneste;

4 og han lærte mig og sagde til mig: Dit hjærte gjemme mine ord, hold mine bud, saa skal du leve!

5 Kjøb visdom, kjøb forstand, glem ikke og vig ikke fra min mundsord!

6 forlad hende ikke, saa vil hun vogte dig; elsk hende, saa vil hun skjærme dig!

7 Visdoms begyndelse er: Kjøb visdom, og for al dit eje kjøb forstand!

8 ophøj hende, og hun vil hæve dig; hun vil ære dig, naar du favner hende;

9 hun sætter naadens krands paa dit hoved, yndigheds krone skjænker hun dig!

10 Hør, min søn! annam mine ord, saa skal dit livs aar blive mange!

11 paa visdoms vej vil jeg lede dig, føre dig paa rette spor;

12 naar du gaaer, skal dit fjed ej standses; løber du, skal du ej snuble;

13 hold formaning fast, du slippe den ej, bevar hende! thi hun er dit liv. -

14 Gaa ikke ind paa ugudeliges sti, træd ej i ondes vej,

15 lad den fare, gaa ikke ind paa den, gaa uden om den, gaa den forbi!

16 thi de sove ikke, før de have gjort en ulykke, de berøves deres søvn, hvis de ike har bragt nogen til fald;

17 thi de æde skalkheds brød og drikke røvervin.

18 Men retfærdiges sti er som funklende lys, det gaaer frem og skinner til høj dag.

19 Ugudeliges vej er som mørket, de vide ikke, hvad de falde over.

20 Min søn! agt paa mine ord, bøj dit øre til mine tale!

21 de vige ikke fra dine Øjne, gjem dem i dit Hjærtes Dyb!

22 thi de ere liv for dem, som finde dem, lægedom for hele deres liv;

23 med al flid bevar dit hjærte, thi fra det er livets væld.

24 Lad munds vanart vige fra dig, fjern læbers ondskab fra dig;

25 dine øjne se lige ud, og skjæv ikke med dine øjenlaage.

26 Vej vel din fods bane, og alle dine veje blive faste!

27 bøj ikke til højre eller venstre, hold din fod fra ondt!

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31