Bibelen

3. Ordsprogene

Det 9de kapitel

Visdoms og daarskabs indbydelse

1 Visdom havde bygget sit hus, hun havde udbygget dets syv piller;

2 hun havde slagtet sit kvæg, blandet sin vin, ja dækket sit bord,

3 skikket sine jomfruer, og hun udraabte paa tinden af alle stadens højder:

4 "Hvo var en daare? han vende sig hid!" og til den uforstandige sagde hun:

5 "Kommer, æder mit brød og drikker af vinen, jeg har blandet.

6 Forlader daarer, saa skal i leve, og vandrer lige paa forstandigheds vej.

7 Hvo, som retter en spotter, saaer skam af ham, hvo, som irettesætter en ugudelig, skjændes af ham.

8 Ret ikke paa en spotter, at han ikke skakl hade dig, irettesæt vismand, og han vil elske dig!

9 Giv en viis, og han bliver visere, underviis en retfærdig, og han voxer i lærdom.

10 Visdoms begyndelse er Herrens frygt, og de helliges kundskab forstand.

11 Sandelig, ved mig blive dine dage mange, og livsaar skulle tillægges dig.

12 Dersom du er viis, er du viis for dig selv; er du en spotter, maa du ene bære det."

13 Daarskab er en kvinde, urolig, vanvittig, hun forstaaer intet;

14 hun sidder for sin husdør paa stolen paa de høje steder i staden,

15 for at raabe til vejfarende, som gaa deres jævne gang:

18 "Hvo er vanvittig? han tag hid ind!" og til den uforstandige siger hun:

17 "Tyvevand er født, og hælerbrød smager godt;"

18 men han veed ikke, at dødninger ere der, og hendes gjæster erre i det dybe helvede.

Ordsprogene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31