Bibelen

4. Prædikeren

Det 10de kapitel

Visdoms berømmelse

1 Døde fluer fordærve apotekerens salve ved deres stank, og en lille daarlighed manden, berømt for visdom og ære.

2 Den vises hjærte er for hans højre, daarens hjærte for hans venstre haand.

3 Ogsaa naar daaren vandrer paa vejen, mangler han forstand; og han siger til enhver: "Han er en daare!"

4 Naar herskerens vrede hæver sig mod dig, da vig ikke din plads; thi det er en lægedom, der afværger store synder.

5 Det er ogsaa en ulykke, jeg har seet under solen, som en fejl, der udgaaer fra fyrsten:

6 Daaren sat i stor højhed, men de rige sidde lavt;

7 jeg har seet tjenere til hest og fyrster gaa som tjenere til fods! -

8 Den, som graver en grav, skal falde deri; den, som bryder gjærde, skal slange bide;

9 den, som flytter sten, skal saare sig paa dem, og den, som kløver brænde, være i fare derved.

10 Naar oxen er sløv, og den ej er sleben paa eggen, da maa man lægge kræfter til; men visdom er nyttig til at rette. -

11 Dersom slangen bider, fordi den ikke er manet, har man ingen nytte af besværgeren.

12 Ord i den vises mund er ynde, men daarens læber sluge den;

13 Begyndelsen paa hans tale er daarskab, og enden paa hand ord ondskabsfuld galskab.

14 Daaren bruger mange ord, men mennesket veed ikke, hvordan det skal gaa, og hvem kan forklare ham, hvad der skal ske efter ham?

15 Daarens arbejde trætter ham, fordi han ikke veed vej til by. -

16 Ve dig, o land, hvis din konge er et barn, og dine fyrster holde maaltid om morgenen;

17 held dig, o land, hvis din konge er ædelbaarnes søn, og dine fyrster holde betimelig maaltid til styrke og ikke til drukkenskab.

18 Ved ladhed synke bjælkerne, og naar hænderne synke, drypper det ned i huset.

19 For at se gjør man gilde, vin glæder levende folk, og penge klarer det hele.

20 Endog i dine tanker maa du ikke bande kongen, og du skal ikke bande rigmand i dit sovekammer, thi en af himlens fugle kunde bringe dit ord ud, og den vingede fortælle din tale.

Prædikerens Bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12