Bibelen

5. Højsangen

Det 1ste kapitel

Kirkens længsel efter Herren

1 Højsangen af Salomon.

2 Han kysse mig med sin munds kys, thi din kjærlighed er bedre end vin.

3 Dine salver ere gode at lugte, dit navn er en salve, som udgydes, derfor elske møer dig.

4 Drag mig! efter dig ville vi løbe! Kongen førte mig i sit lønkammer, vi ville fryde og glæde os i dig; vi ville prise din kjærlighed mer end vin; de oprigtige elske dig. -

5 Sort er jeg, dog smuk, i Jerusalems døtre! som Kedars telte, som Salomons tæpper.

6 Seer dog ikke paa mig, fordi jeg er sortladen, thi solen har brændt mig; min moders sønner vare fortørnede paa mig, de havde sat mig til vogterinde over vingaardene; min vingaard, som var min, har jeg ikke vogtet.

7 Du, hvem min sjæl elsker, forklar mig, hvor du vogter, forklar mig, hvorledes du vogter, hvorledes du lader hjorden hvile om middagen; hvorfor skulde jeg som snige mig til dine fællers hjorde?

8 Veed du det ikke, du dejligste blandt kvinder? gak dig da ud i faarenes spor og vogt dine kid ved hyrdernes bo. -

9 Ved min hoppe i Faraos spænd ligner jeg dig, min veninde!

10 dejlige ere dine kinder under perlesnoren, din hals under perlebaand.

11 Sølvstukne guldkjæder ville vi lade gjøre til dig.

12 Saalænge kongen var i sin kreds, duftede min nardus.

13 En myrrabusk, som hviler natten over mellem mine bryster, er min elsker mig;

14 min elsker er mig en koferdrue i engeddis vingaarde.

15 Se, du er smuk, min veninde, se, du er smuk! dine øjne ere druer. -

16 Se, du er smuk, min elsker ja dejlig! ja vor seng er grøn;

17 Cedre er vort huses bjælker, og cypresser vort loft.

Højsangen
1 2 3 4 5 6 7 8

Guldgruben
Indledning,