Bibelen

5. Højsangen

Det 2det kapitel

Sarons rose

1 Jeg er en Sarons rose, en dalens lilie! -

2 Som en lilie blandt tornene er min veninde blandt døtrene. -

3 Som Abild blandt skovens træer, saa er min elsker blandt sønnerne; i hans skygge længes jeg efter at bo, sød er hans frugt for min gane!

4 han fører mig til vinhuset, og hans banner over mig er kjærlighed! -

5 Styrker mig med druesaft, kvæger mig med æbler! thi jeg er syg af kjærlighed!

6 hans venstre haand under mit hoved, og hans højre favne mig!

7 I Jerusalems døtre! jeg besværger eder ved Raaer eller hinde paa marken, at i ikke vække eller forstyrre den elskede, før hun har lyst dertil!

8 Min elskers røst! Se, han er kommen, springende over bjergene, hoppende over højene.

9 Min elsker ligner raa eller ungen hjort, se, han staaer bag vor mur, titter gjennem vinduerne, titter gjennem vinduesgitteret.

10 Min elsker tager ordet og siger til mig: Rejs dig, min veninde, min dejlige, og kom hid!

11 thi se, vinteren er forbi, regnen har hørt op og er dreven over;

12 Blomster ses paa jorden, sangtiden er kommen, turtelduens røst høres i vort land.

13 Figentræet har sat sine bær, vinstokkene dufte i blomst; rejs dig, min veninde, min dejlige, og kom hid!

14 Min due i klippekløften, i fjeldets skjul, lad mig se din skabning, lad mig høre din stemme, thi sød er din stemme og dejlig din skabning.

15 Griber os rævene, de smaa ræve, som fordærve vingaardene; thi vore vingaarde blomstre.

16 Min elsker er min, og jeg er hans, han vogter mellem lilierne.

17 Til dagen svales og skyggerne fly, vend om, min elskede! og lign raaen eller ungen hjort paa de ensomme bjerge!

Højsangen
1 2 3 4 5 6 7 8

Guldgruben
Indledning,