Bibelen

5. Højsangen

Det 3dje kapitel

Hjærtet søger og finder Herren

1 Paa mit leje om natten søgte jeg ham, som min sjæl elsker, jeg søgte ham, men fandt ham ej.

2 "Lad mig staa op, jeg vil gaa omkring i staden paa gader og stræder og søge ham, som min sjæl elsker." Jeg søgte ham, men fandt ham ej.

3 Vægterne, som gaa om i staden, traf mig. "Har i set ham, som min sjæl elsker?"

4 Da jeg var kommen lidt fra dem, fandet jeg ham, som min sjæl elsker; jeg greb ham, jeg vil ikke slippe ham, førend jeg faaer ham ført til min moders hus, til hendes lønkammer, som undfangede mig.

5 I Jerusalems døtre, jeg besværger eder ved raaer eller hinde paa marken, at i ikke vække eller forstyrre den elskede, førhun har lyst dertil!

6 Hvem er hun, som kommer op fra ørken som røgstøtter, omduftet af myrra og virak, af allehaande vellugt?

7 Se Salomons seng, 60 kjæmper af Israels vældige staa omkring den,

8 alle har de grebet sværdet, de ere udlærte til krig, hver har sit sværd ved sin side af frygt for nætterne.

9 En pragtseng lod kong Salomon sig gjøre af træ fra Libanon;

10 dens støtter gjorde han af sølv, dens bund af guld, dens hynder af purpur, dens midte var belagt med kjærlighed af Jerusalems døtre.

11 Gaaer ud, o Zions døtre, og betragter kong Salomon med hans krone, hvormed hans moder kronede ham paa hans vielses dag, paa hans hjærtes glædes dag.

Højsangen
1 2 3 4 5 6 7 8

Guldgruben
Indledning,