Bibelen

5. Højsangen

Det 5te kapitel

Herren skjuler sig for bruden

1 Jeg er kommen i min have, min søster og brud! jeg har plukket min myrra med min balsam, jeg har spist min honningkage med min honning, jeg har drukket min vin tilligemed min mælk. Spiser, mine venner! drikker og beruser eder, i elskede!

2 Jeg sov, men mit hjærte vaagede! Min elskers røst! Han banker! "Luk mig op, min søster, min veninde, min due, min fortræffelige! thi mit hoved er fuldt af dug og mine lokker af nattens draaber." -

3 Jeg har ført mig af min kjole; hvorledes? skulde jeg klæde mig paa igjen? jeg har vasket mine fødder, hvorledes? skulde jeg smudse dem igjen?

4 Min elsker rakte sin haand ind igjennem en aabning, og mit inderste bevægedes for hans skyld.

5 Saa rejste jeg mig for at lukke op for min elsker, mine hænder dryppede af myrra, og mine fingre af myrra, som strømmede over paa haandfanget af laasen.

6 Jeg lukkede op for min elsker, men min elsker havde vendt sig og var gaaet forbi; jeg var ude af mig selv, da han talede; jeg søgte ham, men fandt ham ikke, jeg raabte paa ham, men han svarede mig ikke;

7 men byvægterne traf mig, de sloge mig, de saarede mig, og voldvagten fratog mig mit slør! -

8 Jeg besværger eder, i Jerusalems døtre! Hvis i træffe min elsker, hvad vil i da fortælle ham? At jeg er syg af kjærlighed! -

9 Hvad er din elsker mer end anden elsker, du dejligste blandt kvinder? hvad er din elsker mer end anden elsker, eftersom du saaledes besværger os?

10 Min elsker er hvid og rød, udmærket fremfor ti tusinde;

11 hans hoved er fineste guld, hans lokker krusede, sorte som ravnen;

12 hans øjne ere som duer ved vandbækkene, vaskede i mælk, siddende i deres huller;

13 hans kinder er som balsambede, taarne af vellugtende urter; hans læber lilier, som dryppe med flydende myrra;

14 hans hænder ere guldringe indfattede med Tarsissten, hans liv er skinnende filsben, tæt indlagt med safirer;

15 hans ven er marmorstøtter, grundfæstede paa fødder af fineste guld, hans skabning er som Libanon, udvalgt som Cedrene;

16 hans gane er sødme, og han er aldeles yndigheder! Saadan er min elsker, saadan min ven, i Jerusalems døtre!

Højsangen
1 2 3 4 5 6 7 8

Guldgruben
Indledning,