Bibelen

5. Højsangen

Det 6te kapitel

Herrens due

1 Hvor er din elsker gaaet hen, du dejlige blandt kvinder, hvor har din elsker vendt sig hen? Vi ville søge ham med dig! -

2 Min elsker er gaaet ned i sin have til balsambedene for at vogte i haverne og plukke lilier.

3 Jeg er min elskers, og min elsker er min, han, som vogter mellem lilierne.

4 Dejlig er du, min veninde, som tirza, yndig som Jerusalem, forfærdelig som bannerførere.

5 Vend dine øjne fra mig, thi de forvirre mig, dit haar er som en gedehjord, der lejrer sig ned fra Gilead;

6 dine tænder ere som en faarehjord, der stiger op fra badestedet, som alle søde tvillinger, og der er ingen ufrugtbar blandt dem;

7 dine kinder under dit slør er som et overskaaret granatæble.

8 Der er 60 dronninger og 80 medhustruer og jomfruer uden tal;

9 men ene er du, min due, min fortræffelige, sin moders eneste, den rene for hende, som hende fødte; naar døtre se hende, prise de hende lykkelig; dronninger og medhustruer, de love hende. -

10 Hvem er hun, der bryder frem som morgenrøden, dejlig som maanen, ren som solen, forfærdelig som bannerførere?

11 I nøddehaven var jeg gaaet ned for at se paa dalens grønne, for at se, om vinstokken havde skudt, om granatæblerne blomstrede;

12 førend jeg vidste det, satte min sjæl mig paa mit frie folks vogne!

Højsangen
1 2 3 4 5 6 7 8

Guldgruben
Indledning,