Bibelen

5. Højsangen

Det 8de kapitel

Kjærligheds magt

1 Gid du var som min broder, der biede min moders bryst! traf jeg dig paa gaden, jeg skulde kysse dig, og de skulde ikke foragte mig;

2 jeg vilde føre dig, jeg vil bringe dig til min moders hus; du skulde undervise mig; jeg vilde give dig kryddervin, min granatmost at drikke!

3 Hans venstre haand være under mit hoved, og hans højre haand favne mig!

4 Jeg har besvoret eder, i Jerusalems døtre! hvorfor ville i forstyrre, hvorfor vække min elskede, inden hun havde lyst dertil?

5 Hvem er hun, som drager op fra ørken, lænende sig til sin elsker? Under æbletræet vækkede jeg dig, der fødte din moder dig, der fødte hun, som bar dig.

6 Sæt mig som et segl paa dit hjærte, som et segl paa din arm, thi kjærlighed er stærk som døden, fast som underverdenen er nidkjærhed, dens gløder er brændende glød, en lue fra Herren.

7 Mange vande kan ej slukke kjærlighed, strømme ej bortskylle den; om nogen give alt sit huses gods for kjærlighed, man skulde dog plat foragte ham.

8 Vi har en lille søster; bryster har hun ikke,, hvad skal vi gjøre for vor søster, den dag der bliver tale om hende?

9 Er hun en mur, ville vi bygge en sølvborg paa hende; men er hun en dør, saa vil vi lukke den med cederplanker. -

10 Jeg er en mur og mine bryster som taarne. Da blev jeg i hans øjne som den, der havde fundet fred!

11 Salomon havde en vingaard i Ba-al Hamon; han overgav vingaarden til vogterne, hver skulde for dens frugt bringe ham tusind mark sølv.

12 Min vingaard, som er min, er for mig; de tusind mark ere dine, Salomon! og 200 deres, som vogte dens frugt.

13 Og du, som bore i haverne! Medbrødre lytte til din røst, lad mig høre den!

14 Flygt, min elsker! lign raaen eller ungen hind paa balsambjerge!

Højsangen
1 2 3 4 5 6 7 8

Guldgruben
Indledning,