Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

11de kapitel

Spaadom om Messia

1 Men fra Isajs stub skal kvist udskyde, og et skud fremblomstre fra hans rødder,

2 og paa ham hviler Herrens Aand, visdoms og forstands Aand, raads og styrkes Aand, kundskabs og Gudfrygts Aand;

3 hans duft er Herrens frygt, paa øjesyn han dømmer ej, og efter rygter han straffer ej;

4 med retfærd dømmer han de ringe, de lidende i landet han skaffer ret med villighed, jorden slaaer han med sin munds svøbe, med sine læbers Aand ugudelige han slaaer ihjel.

5 Retfærd er hans lænders gjord, troskabs bælte om hans hofter. -

6 Og gjæst hos lam da vorder ulv, panter lægger sig ned kid, kalv og løvemage og fedekalv er da i flok, og smaadreng leder dem;

7 ko og bjørn græsse sammen, og deres unger ligge sammen, og løve æder straa som oxe;

8 diende børn lege ved øglekule, afvant barn stikker sin haand i basiliskens hule;

9 de skal ikke handle ilde og intet fordærve paa hele mit hellige bjerg; thi jorden er fuld af Herrens kundskab, som vandene skjule havet.

10 Paa den dag skal Isajs rodstub staa som folkebanner; til det skal folkene søge, og hans hvilested er herlighed.

11 Paa samme dag vil Herren anden gang udrække sin haand til at kjøbe levningen af sit folk, som er tilbage, fra Assyrien og Ægypten, fra Patros og Kus, fra Elam og Sinear, fra Hamat og Øerne i havet,

12 og han skal rejse folkene et banner, samle Israels fordrevne og sanke Judas adspredte fra jordens fire hjørner;

13 da viger Efraims avind, og fjendskab i Juda skal udslettes; Efraim bærer ej avind mod Juda, og Juda trænger ej Efraim;

14 mod vest slaa de ned paa Filisternes skulder og plyndrer tilsammen østens børn, Edom og Moab blive deres hænders bytte, og Ammons sønner dem underdanige;

15 Herren lyser røret ved Ægyptens hav i band, sin haand han svinger over floden med voldsom storm og kløver den i syv bække, saa man kan træde den med sko;

16 og der skal vorde banet vej for levningen af hans folk, der levnes af Assur, som den var for Israel den dag, han drog op fra Ægyptens land.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66