Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

15de kapitel

Moabs ødelæggelse

1 Varsel for Moab. Ja i ødelæggelsens nat forstyrres Ar-Moab, i ødelæggelsens nat forstyrres Kir-Moab;

2 man gaaer til gudehuset,m og Dibon til graads paa højene, over Nebo og Medda hyler Moab, paa hvert hoved er skaldet plet, hvert skjæg er raget af;

3 paa deres gader gaa de i sørgedragt, paa deres tage og torve hyler alt og stiger ned med graad;

4 Hesbon jamrer sig og Eleale, til Jakas høres deres skrig; derfor skrige Moabs krigere, hver sjæl er forknyt;

5 mit hjærte jamrer sig over Moab, dens flygtninger til Zoar, Eglat Selisia; thi med taarer bestiger man Lukits høj; ja paa vejen til Horonaim hæver sig fortvivlelsens skrig;

6 thi Nimrims vande vorde ørke, ja tørt er græsset, urter visne, intet grønt mere;

7 derfor slæbe de levningen af deres gods og deres skatte over Pilebæk;

8 thi jammerskrig omringer Moabs grændse, deres hyl til Eglaim, deres hyl til Elims brønd;

9 thi Dimons vande ere fulde af blod, thi jeg bringer ny ulykke over Dimon, løver over de reddede i Moab, over de levnede i landet.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66