Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

16de kapitel

Fortsættelse

1 Sender lammeskatten til landets hersker fra Sela gjennem ørken til Zions datters bjerg;

2 thi som flagrende fugl, udstødt af sin rede, staa Moabs døtre ved Arnons færgesteder:

3 "Skaf raad, bring hjælp, giv natteskygge om middagen, skjul de fordrevne, forraad den flygtende ej;

4 lad mine, Moabs fordrevne, bo hos dig, vær skjul for dem mod fordærveren; thi trykket er hørt op, ødelæggelsen er endt, og undertrykkerne ere ude af landet;

5 da skal højsædet befæstes ved kjærlighed, og sidde paa det skal i sandhed i Davids telt en dommer, som søger ret og haster efter retfærdighed."

6 "Vi have hørt om Moabs hovmod, dens store stolthed, dens hoffærdighed, dens opblæsthed og overmod, dens tomme pral." -

7 Derfor skal Moab hyle over Moab, hyle tilhobe, over Kir-Haresets grus sukke i, dybt nedslagne;

8 thi Hesbons marker ligge visne, paa Sibmas vinstok har hedningeherre knækket dens ranker; indtil Jaezer naaede de, foer vild i ørken, og dens kviste bredte sig, gik over havet.

9 Derfor græder jeg med Jaezers taarer for Sibmas vinstok, jeg væder dig, Hesbon og Eleale med mine taarer, thi over din sommerfrugt og høst er raabet faldet;

10 GLæde og fryd er borttagen fra den frugtbare mark, i vingaardene der jubles, raabes ej; Vin man træder ej i persen; paa visen har jeg gjort ende.

11 Derfor bruser mit indre over Moab som Citaren, og mit hjærte over Kir-Hares;

12 og det skal blive aabenbart, at Moab trætter sig paa højen og gaaer ind i sin helligdom for at bede, men kan ikke.

13 Dette var det Ord, som Herren talede over Moab dengang;

14 men nu taler Herren og siger: Inden tre aar, som daglejer regner aar, skal Moabs herlighed beskjæmmes med al dens store folkemængde, og dens levning skal vorde liden, ringe, kraftesløs.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66