Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

18de kapitel

Om Etiopien

1 O land med de susende vinger, hinsides Etiopiens strømme!

2 som sender bud over havet paa sivbaade over vandene! "Gaaer ilbud til haandfast, tappert folkefærd, et folk, frygteligt fra det blev til, og er end faa, et mægtigt, knusende folk, hvis land floder gjennemstrømme."

3 Alle, som bo i verden og bygge paa jord! Naar banner rejses paa bjerge, seer til; hører, naar der stødes i trompet! -

4 Thi saa sagde Herren til mig: Rolig skuer jeg fra mit sæde, naar heden lumrer under solens skin, ved taagefly under høstens hede;

5 men før høsten, naar blomsterblad er faldet, og blomsterbæger bliver modnende drue, afskjærer han rankerne med segl og fører bort afhugne stilke;

6 tilhobe blive de tilbage til rovfugl paa bjerge og til markens dyr; rovfugl boer sommer over der og alle markens dyr til vinters. -

7 Paa denne tid skal gaver bæres frem til Herren Almægtigste af haandfast, tappert folk, et folk, frygteligt fra det blev til, og er end faa, et mægtigt, knusende folk, hvis land floder gjennemstrømme, til det sted, hvor Herren den Almægtigstes navn er, til Zions bjerg.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66