Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

19de kapitel

Om Ægypten

1 Varsel for Ægypten. Se! Herren farer paa lette sky; han kommer til Ægypten, Ægyptens afguder have for hans aasyn; Ægyptens hjærte bliver forsagt i det;

2 jeg vil væbne Ægypten mod Ægypten, mand skal kjæmpe mod broder, og hver mod sin ven, stad imod stad, rige mod rige;

3 og Ægypternes aand skal udtømmes i dem, deres raad vil jeg gjøre til intet, saa de skal søge afguder, troldmand, manere og sandsigere;

4 og jeg vil slutte Ægypterne i strænge overherres haand, haarde konge skal herske over dem, varsler Herren, Herren Almægtigste;

5 svinde skal søens vande, og floden løbe af og blive tør;

6 stinke skal vandløbene, Ægyptens mægtige strøm rinde svagt, ja vorde tør; Rør og siv skal visne;

7 Fleg ved strømmen, ved strømmens munding, og al sæd ved strømmen skal tørres hen og visne, saa det er ej mer;

8 og Filisterne skal sukke, vaande sig alle, som angle med krog i strømmen, og de, som spænde ruser ud i vandene, vansmægte;

9 og beskjæmmes vorde de, som arbejde i heglet hør og væve hviden linned;

10 og knuses skal deres piller, alle, som arbejde for løn, mistrøstes i sjælen;

11 kun dumme er Zoans fyrster, Faraos vise raad et daarerraad; hvorledes kunne i sige til Farao: Jeg er vises søn, en søn af oldtids konger!

12 Hvor er da dine vise? lad dem dog forklare sig, lad dem forstaa, hvad Herren Almægtigste har raadsluttet over Ægypten.

13 Zoans fyrster ere daarer vordne, daarede ere Rofs fyrster, og Ægyptens stammers hjørnestene føre dem vild.

14 Herren har udgydt en svimleraand i dem, saa de forvirre Ægypten i al dens gjerning, som den drukne tumler sig i sin egen søle:

15 Og for Ægypten vil ingen gjerning trives, som hoved eller hale, palmegren eller siv kan udrette. -

16 Paa denne dag skal Ægypterne vorde som kvindfolk, og en rædsel og frygt for Herren Almægtigstes haands bevægelse, naar han svinger den mod dem;

17 og Judaland skal vorde Ægypten til skræk, enhver, som mindes derom, vil skrækkes derved, for Herrens den Almægtigstes raad, som han har sluttet mod det.

18 Paa denne dag skal fem stæder i Ægyptens land tale Kana-ans maal og sværge ved Herren ALmægtigste; Styrreby skal den ene kaldes.

19 Samme dag skal der være et alter for Herren midt i Ægyptens land og en mindesten paa dens grændse for Herren,

20 og være til tegn og vidne for Herren Almægtigste i Ægyptens land; thi de skulle raabe til Herren over deres undertrykkere, og han vil sende dem en Frelser og forkjæmper, og han skal redde dem;

21 og Herren skal blive kjendt af Ægypterne, og Ægypterne skal kjende Herren samme dag, tjene med slagt- og madoffer, love Herren løfter og betale dem;

22 og Herren slaaer Ægypten, han slaaer, men læger; og de vende om til Herren, han bønhører og han læger dem.

23 Paa denne dag skal der være banet vej fra Ægypten til Assyrien; Assyrer skal komme til Ægypten og Ægypten til Assyrer, og de skulle tjene, Ægypter med Assyrer;

24 paa denne dag skal Israel være selv tredje med Ægypten og Assyrien, en velsignelse midt i landet,

25 hvormed Herren Almægtigste velsigner og siger: Velsignet mit folk, Ægypter, og mine hænders gjerning, Assyrer, og Israel, min arv!

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66