Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

2det kapitel

Spaadom om Juda og Jerusalem

1 Ordet, som Jesaja Amoz' søn saae over Juda og Jerusalem.

2 Det skal ske i de sidste dage; stillet skal Herrens huses bjerg vorde paa bjergenes tinde og hævet over højene, og til det skal alle hedninger strømme;

3 og mange folk skal gaa og sige: Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus, saa han kan lære os om sine veje, og vi maa vandre i hans spor; thi fra Zion skal udgaa lov og Herrens ORd fra Jerusalem;

4 og han skal dømme mellem hedninger og straffe mange folk, saa de skal smelte deres sværd til hakker og deres spyd til leer, saa folk skal ikke løfte sværd mod folk, og ikke mere øve sig i krig.

5 Nu vel, Jakobs hus, lader os vandre i Herrens lys!

6 thi du har forladt dit folk, Jakobs hus, de ere overfyldte østerfra, de ere dagvælgere som Filister, og fremmedes knøse give de haandslag;

7 og hans land er fyldt med sølv og guld, og der er ingen ende paa hans skatte, og hans land er fuldt af heste, og der er ingen ende paa hans vogne;

8 og hans land er fuldt af afguder, de knæle ned for deres hænders gjerning, for hvad deres finger have dannet,

9 og menneske nedbøjer sig, og mand sig kaster ned, og du vil ej tilgive dem.

10 Gak ind i klippen, skjul dig i støvet for Herrens frygt og for hans højheds herlighed.

11 Menneskets høje øjne skal ydmyges og mænds hovmod trykkes ned, men Herren ene være høj paa denne dag.

12 Thi Herrens, den Almægtiges, dag skal komme over alt stolt og hovmodigt, og over alt, hvad sig ophøjer, og det skal fornedres,

13 og over alle Libanons de høje, ranke cedre og over alle Basans egestammer,

14 og over alle høje bjerge og over alle rage klipper,

15 over hvert et højt taarn og over hver stejl mur,

16 og over alle Tarsisskibe og over alt det kostelige billedeværk;

17 og menneskets højhed skal trykkes ned og mænds hovmod ydmyges, men Herren ene være høj paa denne dag,

18 saa med afguder det er plat forbi;

19 i klippehuler og i sandgrave de ty ind for Herrens frygt og for hans højheds herlighed, naar han sig rejser for at ryste jorden.

20 Paa denne dag skal menneske smide ud afguder af sit sølv og afguder af sit guld, de havde gjort sig til at knæle for;

21 for selv at ty til klippehuler og fjeldkløfter for Herrens frygt og for hans højheds herlighed, naar han sig rejser for at ryste jorden. -

22 Saa stol da ikke mer paa menneske med aandepustet i sin næse, thi hvad kan han vel agtes for!

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66