Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

21de kapitel

Om Babel, Duma og Arabien

1 Varsel for ørken ved havet. Som storme styrte frem i syd, kommer han fra ørkenen, fra frygteligt land;

2 et haardt syn er mig kundgjort: Røveren røver, plyndreren plyndrer! "Op Elam! Meder storm! hvert suk har jeg kvalt!"

3 Derfor ere mine lænder fulde af smerte; Veer har grebet mig som den fødendes veer; jeg vrider mig, saa jeg hører ej; jeg er forfærdet, saa jeg ikke seer;

4 mit hjærte banker vildt, rædsel gjennembæver mig; min længsels aften har man gjort mig til gru.

5 Man dækker bordet; Vagten spejder; der spises, der drikkes. - "Op i fyrster, salver skjoldet!" -

6 Thi saa sagde Herren til mig: Gaa, stil vagten ud; hvad han seer, han melde!

7 Og han saae rytteri, riddere to og to; Ryttere og æsler, ryttere paa kameler; han lyttede, han lyttede meget nøje;

8 saa brølte han som en løve: "Paa varde, Herre, stod jeg stadig dagen om, og paa min vagt jeg stander hver en nat;

9 men se dog! der kommer ridende folk, riddere to og to"! Og han tog ordet og sagde: "Falden, falden er Babel, og alle dens afgudsbilleder sønderbrudte paa jorden!" -

10 Min udplejlede, min udtærskede søn! HVad jeg har hørt af Herren Almægtigste, Israels Gud, har jeg forkyndt eder.

11 Varsel for Duma. Til mig man raaber fra Se-ir: Vagt! hvor skrider natten? Vagt! hvad er skreden af nat?

12 Vagten siger: Morgen gryer, men det er endnu nat. Ville i bede, saa beder, vender om og kommer!

13 Varsel for Arabien. Bliver natten over i Arabiens skov, i Dedans rejseselskab!

14 Møder den tørstige med vand, i indbyggere i Temas land; kommer den flygtende imøde med brød til ham!

15 Thi de ere flygteder for sværd, for dragne sværd og spændte bue og krigens tryk.

16 Thi saa sagde Herren til mig: Endnu et aar, som daglønner regner aar, og det er forbi med al Kedars herlighed;

17 og det levnede tal af Kedars sønners buehelte vil blive ringe; thi Herren, Israels Gud, har talet.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66