Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

22de kapitel

Om Jerusalem og Sebna

1 Varsel over Syn.dal. Hvad gaaer der ad dig da, at du hel er stegen op paa tagene?

2 du susende, du brusende by, du jublende stad; dine slagne ere ikke slagne ved sværd, ej faldne i krig;

3 alle dine høvdinge ere flygtede tilhobe, fangne uden bue, alle dine optagne ere fangne tilhobe, hvorlangt de end flyede.

4 Derfor siger jeg: Seer bort fra mig; bittert vil jeg grunde; nøder eder ikke paa, for at trøste mig over mit folks datters ødelæggelse;

5 thi en dag med bulder, knus og forvirring er der i Syn-dal fra Gud Herren Almægtigste, muren styrter; raabet til bjerget!

6 Elam bærer koggeret med folketog af ryttere, og Kir blotter skjold;

7 dine udvalgte dale fyldes med vogne, og ridderne stille ved porten;

8 Han blotter Judas dække, og hun seer samme dag efter skovborgs rustning;

9 og i skulle se paa Davids stads revner, at de ere mange, og i skulle samle vand af nederdam;

10 og Jerusalems huse skulle i tælle, og rive ned for at styrke muren;

11 og i skulle gjøre en grav mellem de to mure for gammeldams vand, men i skuer ikke hen til ham selv, som har gjort det; og ham, som dannede det forlængst;

12 men Gud Herren Almægtigste kalder denne dag ad Graad og sorg, ad skaldet hoved og sørgeklæder.

13 Men se, en lyst og glæde! man fælder oxe, slagte lam, man spiser kjød og drikker vin; "Lad os æde, lad os drikke; thi i morgen skal vi dø!"

14 Men Herren Almægtigste har aabenbaret for mine øren: Forvist den brøde skal ej sones eder ud, indtil i dø, siger Gud Herren Almægtigste.

15 Saa siger Gud Herren Almægtigste: Nu vel, gaa til den kammerherre, den Sebna, som er over slottet.

16 "Hvad har du der, hvem har du her, at her du bygger dig en grav? Paa høje sted han hugger ud sin grav, i klippen reder han sig bo!

17 Se! Herren ud dig slænger, med kraft, du helt, han fast dig griber;

18 han ruller dig som en rulle, som bold til vide land til vide land; der skal du dø, der dine pragtvogne stande, du en skjændsel for din store herres hus;

19 fra din stilling vil jeg støde dig, og fra dit stade vil han forstyrre dig;

20 og det skal ske den samme dag, at jeg kalder min tjener Eliakim, Hilkias søn;

21 og jeg vil iføre ham din kjortel; med dit belte vil jeg styrke ham; din magt jeg giver i hans haand, og fader skal han vorde for dem, som bo i Jerusalem, og for Judas hus;

22 og nøglen til Davids hus vil jeg lægge paa hans skulder; han lukker op, saa ingen laaser til; han laaser, saa ingen lukker op;

23 og jeg vil fæste ham som nagle paa sikre sted, og han skal vorde hæderssæde for din faders hus;

24 og paa ham hænger hans faders huses hele herlighed, græs og ugræs, alle potter smaa, baade skaaler og alle krukker".

25 Paa denne dag, varsler Herren Almægtigste, skal naglen, dreven ind paa sikre sted, vige: den hugges ned og falder, og al dens paahæng gaaer til grunde, thi Herren har talet.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66