Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

23de kapitel

Om Tyros

1 Varsel for Tyrus. Hylewr, i Tarsis skibe; thi hun er lagt øde, saa der er ej hus, ej indløb mer; fra Kittims land det meldes dem.

2 Forstummer i beboere af kysten, dig Sidons havbefarme kjøbmand fyldte!

3 Ad store vande blev Nilens sæd go strømmens høst dens indkomst, og hun var folkemarked.

4 Skam dig Sidon, thi saa siger havet, fæstningen ved havet: Jeg var ej i barnsnød, jeg fødte ej; ungersvende fostred, jomfruer opdrog jeg ej.

5 Naar budet naaer Ægypten, vil de skjælve ved rygtet om Tyrus.

6 Drager over til Tarsis, hyler i kystboere!

7 Er det eders glade stad, hvis fortid er fra gamle dage, hvis fødder bragte hende fra fjerne land til som fremmed her at bo!

8 Hvem har raadsluttet dette over Tyrus, hun, som delte kroner ud, hvis kjøbmænd vare fyrster, og hvis kræmmere vare fornemme i landet?

9 Herren Almægtigste har raadsluttet dette for at vanhellige al pragts hovmod, for at vanære alle fornemme i landet. -

10 For som strømmen gjennem dit land, du Tarsis datter; intet binder mer!

11 Sin haand han rakte over havet; Riger lod han skjælve, Herren bød om Kana-an at ødelægge dens faste pladser;

12 han sagde: Du skal ikke vedblive at hoppe, voldtagne jomfru, Sidons datter! rejs dig! til Kittim over! endog der er hvile ej for dig!

13 Se Kaldæers land! det folk var ikke til; Assyrer grunded det til ørkenboer; de rejse deres var vardetaarne, forstyrre hendes slotte, bringe hende til fald.

14 Hyler, i Tarsis skibe; thi eders faste plads er ødelagt!

15 Paa denne dag skal det ske, at Tyrus skal glemmes 70 aar, som i hendes første konges dage; ved enden af 70 aar skal det gaa Tyrus som i skjøgevisen:

16 "Glemte skjøge! tag din lut, gaa om i by, slaa strængen godt, syng sange mange, for at du kan ihukommes".

17 Men ved enden af de 70 aar vil Herren besøge Tyrus; hun skal komme til sin løn igjen, og bole med alle landeriger paa den hele jord;

18 men hendes vinding og hendes søn skal være Herren helliget; det skal ikke lægges op og spares sammen, thi hendes vinding skal være for dem, som bo for Herrens ansigt, til føde, til mættelse, til prægtig klædning.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66