Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

3. Spaadomme om Judas ødelæggelse og Jerusalems forstyrrelse

24de kapitel

Om Juda

1 Se, Herren udtømmer landet og gjør det øde, han forvender dets udseende og udspreder dets indbyggere;

2 og det gaaer folket som præsten, tjeneren som hans mægtige herre, ternen som hendes frue, kjøberen som sælgeren, laaningeren som udlaaneren, skyldneren som aageren;

3 helt udtømt er landet, rent udplyndret; thi Herren har talet disse Ord;

4 Landet sørger, forsmægter, Jordan afvisner, vansmægter, de høje af landets folk vansmægte;

5 og landet er besmittet under sine indbyggere, thi de overtaadte love, de forvanskede skikke, de brød den evige pagt.

6 Derfor tærer vandet landet, dets indbyggere bøde; derfor svinder landets indbyggere hen, og et lille folk er tilbage;

7 Mosten sørger, vinstokken vansmægter, alle hjærteglade sukke;

8 muntre haandpauker hvile, de glades støj er hørt op, harpens fryd hviler;

9 ved sangen drikke de ej vin, bedst er den stærke drik for dem, som drikke den;

10 nedbrudt er øde stad, lukket hvert hus, saa man ej gaaer ind;

11 der jamres for vin paa gader, forbi er hver en glæde, landflygtig landets fryd;

12 hvad der er tilbage i staden, er ødelæggelse, porten ligger sønderslaaet i grus;

13 thi saaledes skal det blive i landets indre midt iblandt folkene, som rystet oliventræ, som efterplukning, naar vinhøsten er forbi. -

14 Disse skulle opløfte deres røst og sjunge; om Herrens herlighed juble de fra havet.

15 Ærer derfor Herren i ildprøve, Herrens, Israels Guds, navn paa havets kyster.

16 Fra jordens flig vi høre højsang: "Herlighed for den retfærdige"! men jeg siger: Hvilken kval! hvilken kval! Ve mig! Røvere røve, og røve røveres rov;

17 Skræk og grav og snare er over dig, du landets indbygger;

18 og det skal ske, at den, som flyer fra skrækkens røst, skal falde i graven, og den, som stiger op af graven, skal fanges i snaren; thi sluserne fra det høje aabnes, og jordens grundvolde skjælve;

19 heftig ryster jorden, dybt revner jorden, stærkt hæver jorden;

20 Jorden raver snart som drukken mand og svajer som hængekøjen; thi svær er dens brøde over den, den falder og rejser sig ej mer.

21 Men det vil ske paa denne dag, at Herren vil hjemsøge de højes hær i det høje og jordens konger paa jorden;

22 og de skal samles tilhobe, bundne i hulen, laasede i fængsel, og for dage mange skal de straffes;

23 da blues maanen og solen skjæmmes; thi Herren Almægtigste hersker paa Zions bjerg og i Jerusalem, og herlighed er for hans ældste.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66