Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

25de kapitel

En takkesang

1 Herre! du er min Gud, jeg vil ophøje dig, jeg vil prise dit navn, thi du har gjort underværk, raadslutninger fra dordum ere sandhed og trofasthed.

2 Thi fra en stad har du gjort den til en stenhob, den faste stad til grusdynge, fremmedes slot er fjern fra staden, i evighed ej mer den bygges.

3 Derfor skal mægtigt folk dig ære, haarde hedningers stad dig frygte.

4 Thi du blev en borg for den ringe, en borg for den fattige i hans nød, et skjul for regnskyl, en skygge mod hede; thi voldsmænds aand er som regnskyl imod væg.

5 Som hede i tørre land nedtrykker du de fremmedes bulder, som heden ved skyens skygge, saa dæmpes voldsmænds sang.

6 Herren Almægtigste gjør gilde for alle folk paa dette bjerg, gilde mod fede retter, gilde med gammel vin, med marvens fedme, aflagret vin;

7 og paa dette bjerg han sløret gjør til intet, sløret over alle folk, og dækket, som var udbredt over alle hedninger,

8 han gjør døden til intet evindelig, og Gud Herren aftørrer taaren af alles aasyn, og sit folks forsmædelse han fjerner fra den hele jord; thi Herren har talet. -

9 Da skal man sige samme dag: Se, han er vor Gud, vi stolede paa; han vil frelse os; han er Herren, vi stolede paa; lad os fryde og glæde os ved hans frelse!

10 thi Herrens haand skal hvile paa dette bjerg, og mand skal nedtrædes under det, som man træder halm i møddingpøl;

11 og han udrækker sine hænder midt deri, som svømmeren strækker dem ud for at svømme, men han trykker hans stolthed ned tilligemed hans hænders arbejde.

12 Dine mures høje befæstning bøjer han, fornedrer han, han slaaer dem ned til jord i støv.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66