Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

27de kapitel

Kirkens fjender

1 Samme dag vil Herren med sit hvasse, store og stærke sværd hjemsøge Levjatan, den flugtsnare slange, og Levjatan, den bugtede slange, og ihjelslaa det store uhyre i havet.

2 Synger samme dag vexelsange om vingaarden.

3 "Jeg er Herren, dens vogter, hvert øjeblik vil jeg vande den; at man ikke skal hjemsøge den, vil jeg nat og dag vogte den.

4 Vrede har jeg ikke; gid der vare torne og tidsler; i kampen vilde jeg gaa løs paa dem og brænde dem tilhobe;

5 eller man vilde tage sin tilflugt til mig, slutte fred med mig, fred slutte med mig!"

6 I de kommende dage skal Jakob slaa rødder, Israel skyde og blomstre og fylde verden med frugt.

7 Slog han dem, som han slog deres plagere? Lod han dem dø deres morderes død?

8 Saa læmpelig gik du i rette, da du forskød hende, bortrev hende ved haarden storm paa østvindens dag.

9 Derfor bliver Jakobs brøde derved sonet, og det er al frugt af, at han borttager hans synd, at han gjør alle altersten til spredte kalksten, maane- og solbilleder staa ej mer.

10 Thi faste stad staaer øde, øde bo, forladt som ørken; der græsse kalve og lejre sig og fortære dens løv.

11 Naar dens grene ere tørrede, skulle de afbrækkes, kvinder skulle komme og brænde det; thi det er ikke et forstandigt folk; derfor har han, som skabte det, ingen medlidenhed med det; han, som danner det, var det ikke naadig.

12 Og det vil ske samme dag, at Herren ryster frugten fra Eufrats strøm til Ægyptens bæk, og i, Israels børn, skulle indsamles en for en;

13 og det vil ske samme dag, at der stødes i den store trompet, og de fortabte i Assurs land og de udstødte i Ægyptens land skulle komme og tilbede Herren, paa det hellige bjerg i Jerusalem.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66