Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

3dje kapitel

Profeten forkynder svære straffedomme

1 Thi se! Herren Almægtigste borttager fra Jerusalem og fra Juda støtte og stav, hver støtte af brød og hver støtte af vand.

2 Helt og krigsmand, dommer og profet, vismand og olding,

3 fører og øverst, raadgiver og mester og forstandig leder;

4 og jeg vil sætte drenge til fyrster over dem, børn skal herske over dem;

5 og folket skal trænges! Mand imod mand og hver mod sin næste! Dreng skal trodse olding og usling hædersmand.

6 Thi mand skal tage fat paa sin brødre af sin faders hus: "Du har en kjole, bliv du vor høvding, og lad denne statssyge være under din haand!

7 Men samme dag skal han bande og sige: Jeg vil ike være statslæge; jeg har hverken brød eller klæder i mit hus, i maa ikke sætte mig til høvding over folket!

8 Thi Jerusalem styrter og Juda falder, thi deres tunge og deres gjerning var mod Herren, til at trodse hans herligheds øjne;

9 deres ansigters frækhed vidner mod dem, de har aabenbaret deres synd som Sodoma og dølge den ikke. Vi deres sjæle; thi de berede sig selv ulykke!

10 Siger de retfærdige, det skal gaa dem vel; thi de skal nyde deres gjerningers frugt;

11 ve den ugudelige! han farer ilde; thi hans hænders løn skal vederfares ham.

12 Mit folk! Børn plage det og kvinder herske over det! - Mit folk! dine ledere føre vild og fordærve dine stiers vej!

13 Herren er traadt frem for at gaa i rette, han staaer for at dømme folkene,

14 Herren vil gange til doms mod sit folks ældste og dets fyrster. Og i har ødelagt vingaarden, den fattiges rov er i eders huse.

15 Hvad bilder i jer ind? vil i knuse mit folk og male de fattige sønder? varsler Gud Herren Almægtigste.

16 Saa siger Herren: Fordi Zions døtre hovmode sig og gaa med knejsende hals og plirre med øjnene og gaa frem og svandse og knirke med fødderne,

17 saa gjør Herren Zions døtres isse skaldet, og Herren vil blotte deres blusel;

18 paa samme dag vil Herren tage fodringenes smykke bort, de bitte sole og de smaa maaner,

19 de perlestik og armbaand og bølgeslør,

20 de hovedsmykker, ankelkjæder og bælter og balsambøsser og tryllebaand,

21 de fingerringe og næseringe,

22 de kisteklæder og sløjkjoler, kaaber og tasker,

23 de spejle og lin, hovedbaand og øjenslør;

24 og der skal blive stank for duft, pjalt for bælte, skaldepande for kruset haar, trang sæk for vid kaabe, brændemærke for skjønhedsplet;

25 dine menige skal falde for sværd, din styrke i krigen;

26 og sørge og klage skal de paa tinge; øde er hun,m sidder i støv!

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66