Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

32de kapitel

Om Messias rige

1 Se, med retfærdighed skal konge herske, og fyrster regjere med ret;

2 Mand skal vorde som skjul mod vind, da for uvejr som vandbække paa heden, som vældig klippes skygge i vansmægtende land;

3 Seendes øjne skal ikke blændes, og hørendes øre oplades;

4 Overiledes hjærte fatter kundskab, stammendes tunge haster med at tale rent;

5 Daare kaldes ej længer fribaaren, og til skalk siger man ikke længer adelsmand;

6 thi daare taler daarskab, hans hjærte gjør uret for at øve udaad og tale spottelig mod Herren, lade hungrig sjæl tom, o gden tørstige mangle drikke.

7 Og skalken, hans vaaben ere onde, han tænker paa rænker for at besnære elendige ved løgns ord, og det, naar den fattige taler ret;

8 men fribaaren tænker ædelt og staaer paa, hvad ædelt er.

9 Sikre kvinder! op, hører min røst! trygge døtre, mærker mit Ord!

10 Om aar og dag skal i trygge skjælve, thi det er forbi med vinhøsten, frugthøsten kommer ikke.

11 Væver i sikre, skjælver i trygge, klæder eder af og blotter eder og lægger sørgedragt om land;

12 for brystet slaa de sig for de deglige marker, den frugtbare vinstok;

13 paa mit folks land skyder torn og tidsel, ja over alle glade huse i den muntre by;

14 thi slottet er forladt, stadens tummel er forbi, høj og varde bliver evindelig til huler, vildæslers fryd, horders græsgang,

15 indtil Aanden udgydes over os fra det høje, og ørken bliver til frugtbar mark, og den frugtbare mark regnes som skov;

16 og ret er til huse i ørken, retfærdighed boer paa frugtbar mark;

17 og retfærdigheds gjerning er fred, og retfærds værk er ro og tryghed evindelig;

18 og mit folk skal bo i fredens hytte, i trygge boliger, i rolig hvile;

19 men hagel slaaer skoven ned, og dybt skal staden trykkes ned.

20 Lyksalige i, som saaer ved alle vande, som løser oxens og æslers fod!

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66