Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

35de kapitel

Lykkelig fremtid

1 Ørk og tørre land skal fryde sig, øde mark glæde sig og blomstre som lilien,

2 blomstrende fryde sig, ja med jubel og sang; Libanons herlighed gives den, Karmels og Sarons pragt, de se Herrens herlighed, vor Guds pragt.

3 Styrker maatte hænder, støtter vaklende knæ!

4 siger de hjærteklemte: Værer stærke, frygter ej, se eders Gud! Hævnen kommer, gjengjældelsen fra Gud! Han kommer og frelser eder.

5 Da skal blindes øjne oplades, døves øren aabnes;

6 da springer halt som hjort, stummes tunge sjunger; thi vande fremvælde i ørk, bække i øde land;

7 solbrændendte sand blive sø, tørstigt land til vanvæld; i ræves bo, hvor deres leje er, skal voxe græs til rør og siv;

8 og der skal være en banet vej, og helligvej skal den hedde; men maa ikke gaa paa den, den er for dem alene, og de, som vandre paa vejen, endog daarer skulle ikke fare vild;

9 der skal ikke være løve, glubende dyr skal ej bestige den, de skal ej findes der; men gjenløste vandre der;

10 og Herrens frelste skulle vende tilbage og komme til Zion med jubel og evig glæde paa deres hoved, fryd og glæde og glæde skal følge dem, sorg og suk skal fly.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66