Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

39de kapitel

Babels hilsen

1 Paa denne tid havde Baladans søn Merodak Baladan, konge i Babel, sendt brev og gaver til Ezekia, for han havde hørt, at han havde været syg, men var bleven rask.

2 Ezekia glædede sig over dem og viste dem hele sit skatkammer, sølvet, guldet, de vellugtende urter, den bedste olie, hele sit rustkammer og alt, hvad der fandtes i hans skatte; der var intet i hans hus og i hele hans rige, som Ezekia ikke viste dem.

3 Men saa kom profeten Jesaja til kong Ezekia og sagde til ham: Hvad have disse mænd sagt og hvorfra ere de komne til dig? Ezekia svarede: De ere komne til mig fra det fjerne land Babel.

4 Derpaa sagde han: Hvad have de seet i dit hus? Ezekia svarede: De have seet alting i mit hus, der var intet i mine skatte, som jeg ikke viste dem.

5 Da sagde Jesaja til Ezekia: Hør Herrens Almægtigstes Ord:

6 Se, de dage skal komme, da alt, hvad der er i dit hus, og hvad dine fædre have samlet indtil denne dag, skal føres til Babel; der skal intet blive tilbage, siger Herren;

7 af dine sønner, som nedstamme fra dig, som du skal avle, skal man tage nogle, og de skal blive kammertjenere i Babels konges slot!

8 Ezekia sagde til Jesaja: Godt er det Herrens Ord, som du har talet; og han sagde: Saa bliver der da fred og sikkerhed i mine dage!

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66