Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

4de kapitel

Fortsættelse. Spaadom om Messias rige

1 Samme dag skal syv kvinder tage fat paa een mand og sige: Vi vil spise vort eget brød og klæde os selv, kun vi maa kaldes efter dit navn; borttag vor skam!

2 Samme dag skal Herrens spire være til prydelse og herlighed, og landets frugt til prafgt og pryd for hvad der er reddet i Israel;

3 og det skal ske, at den overblevne i Zion og levnede i Jerusalem skal kaldes hellig, enhver, som er indskrevet til livet i Jerusalem;

4 naar Herren har aftvættet Zions døttres urenhed og afvasket Jerusalems blodskyld af dens midte ved Aand, som dømmer, og Aand, som tænder ild,

5 og Herren faaer skabt, over hver Zions bjergs bolig og dens forsamling, sky om dagen og røg med ildens lueglands om natten; thi det er skjærm over alt, hvad herligt er,

6 og hytte skal det vorde til skygge mod hede om dagen og tilflugt og skjul mod slud og regn.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66