Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

44de kapitel

Afguderiets daarskab. Kores

1 Men hør nu Jakob, min tjener, og Israel, jeg udvalgte!

2 Saa siger Herren din Skaber, og han, som dannede dig fra modersliv, som hjælper dig: Frygt ikke min tjener Jakob, og Jesjurun, som jeg udvalgte;

3 thi jeg vil gyde vand paa det tørstige, strømme over det tørre; jeg vil udgyde min Aand over din sæd, og min velsignelse over dine skud,

4 saa de voxe midt imellem græs, som pile ved vandbække.

5 Da vil den ene sige: Jeg er Herrens, og den anden vil paakalde i Jakobs navn, og denne forskrive sig til Herren, og smigre i Israels navn.

6 Saa siger Herren, Israels konge og hans gjenløser, Herren Almægtigste: Jeg er den første, og jeg er den sidste, og foruden mig er ingen Gud;

7 og hvem udraaber som jeg, saa han forklarer det og udlægger det for mig fra den gang, jeg grundede det evige folk? lad dem forklare sig det vordende og hvad som skal komme!

8 Forfærdes ikke og skjælver ej! Har jeg ikke forlængst ladet dig høre det og forkyndt dig det, og i ere mine vidner; er der Gud foruden mig? og der er ingen klippe, jeg kjender den ej. -

9 De, som danne gudebilleder, ere alle intet, hvad de forlyst sig ved, gavner dem ej, og de ere vidner mod sig selv; de se ikke, og de forstaa ikke, saa at de maa blive til skamme.

10 Hvem danner en Gud og støber et billede til ingen nytte?

11 Se, alle hans fæller blive til skamme; Mestrene selv ere mennesker; de samles alle, der staa de, skjælve og beskjæmmes tilhobe.

12 Smeden laver en Øxe, arbejder ved kulild og danner den med hammeren, han færdiger den med sin kraftige arm, ja han hungrer, saa han har ingen kraft, han drikker ikke vand og bliver mat;

13 Tømmermanden spænder maalesnoren, ridser det af med kridt, udarbejder det med høvlen, ridser det op med passer, gjør det efter mands lignelse som et stateligt menneske til at bo i hus;

14 saa han hugger sig cedre, og tager cypres og eg; han bruger sin styrke mellem skovens træer, han planter ask, og regn giver den væxt;

15 og det bliver til brændsel for mennesket, han tager deraf og varmer sig ved, han heder dermed og bager brød; ja han gjør en Gud deraf, knæler for den, han gjør det til et skaaret billede og falder ned for det;

16 det halve brænder han i ild, ved det halve spiser han kjød, steger en steg og bliver mæt, ja han varmer sig og siger: "Ah! jeg varmer mig og seer ilden;"

17 men det øvrige gjør han til en Gud, til sit afgudsbillede, han falder ned for det, han knæler, han beder til det og siger: "Frels mig, thi du er min Gud!"

18 De sandse ej, de forstaa ej; thi ders øjne ere klinede, saa de ikke se, deres hjærte, saa det ikke forstaaer;

19 og ingen tager sig det til hjærte, der er ingen erfaring og ingen forstand, saa de sige: Hælvten har jeg brændt i ild, ja jeg har bagt brød ved dets kul,og stegt sul og spist det, og det øvrige vil jeg gjøre til en Gudgru, for trækul vil jeg knæle.

20 Han vogter aske, daaret er hans hjærte, bringer ham til fald; og han redder ej sin sjæl og siger ej: Har jeg ej løgn i min højre haand? -

21 Kom det ihu Jakob og Israel, thi du er min tjener; jeg har skabt dig, du er tjener for mig; Israel, du skal ej glemmes af mig!

22 Jeg udsletter som taagen dine misgjerninger, som skyen dine synder. Vend om til mig, thi jeg gjenløser dig.

23 Jubler i himle, thi Herren har gjort det; raaber højt, i underjordiske, bryder ud i jubel, i bjerge, du skou og hvert et træ deri; thi Herren har gjenløst Jakob, forherligere sig i Israel.

24 Saa siger Herren, din gjenløser, og han, som dannede dig fra moders liv: Jeg er Herren, som skabte alt, som ene udspændte himlen og grundfæstede jorden, hvem var med mig?

25 Han, som gjør løgntegn til intet, og daarer spaamænd, lader vise gaa baglænds og gjør deres kundskab til daarskab.

26 Han, som stadfæster sin tjeners ord, han, som fuldbyrder sine engles raad, han, som siger til Jerusalem: Den skal boes, og til Judas stæder: I skal bygges, og dens grus vil jeg rejse;

27 han, som siger til dybet: Bliv tørt, og dine strømme vil jeg udtørre!

28 han, som siger til Kores: "Hyrde min!" og alt, hvad mig behager, vil han fuldbyrde, naar han siger om Jerusalem: "Hun bygges, og templet grundlægges!"

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66