Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

46de kapitel

Mod afgudsdyrkelsen

1 Bel synker i knæ, Rebo falder sammen, deres billeder er for dyr og fæ; hvad i bare, læsses paa dem, en byrde for de trætte,

2 de falde sammen, synke i knæ tilhobe, de kan ikke redde byrden, selv gaa de i fangenskab.

3 Hører mig, Jakobs hus og levning af al Israels hus, i, som ere læssede paa mig fra moders liv, baarne fra moders skjød:

4 indtil alderdommen er jeg den samme, til de graa haar vil jeg bære, jeg har gjort det, jeg bærer, jeg drager, jeg frelser.

5 Hvem vil i ligne mig med og gjøre mig lig, stille jævne mig, at vi skulle ligne hinanden?

6 De ødsle guld af pungen, udveje sølv paa bismer, de leje guldsmed, at han skal lave det til en gud, de nedkaste sig, ja de tilbede;

7 de løfte ham paa axlen og bære ham, de bringe ham til hans plads, og der staaer han og rører sig ikke ud af stedet; man raaber til ham, han svarer ej, han redder ingen af sin nød.

8 Kommer dette ihu, opmander eder, lægger det paa hjærte i affaldne!

9 husker det første fra arildstid, at jeg er Gud og ingen ellers, Gud, og ingen som jeg;

10 som fra begyndelsen forkyndte enden, fra gammel tid, hvad ske skulde, som siger: Mit raad staaer fast, og al min villie vil jeg gjøre,

11 som kalder rovfugl fra øst, fra fjerne land min raads mand; jeg har talet, jeg vil bringe det, jeg har forberedt, jeg vil gjøre det.

12 Hører mig, i hjærtestærke, i, som ere langt fra retfærdighed;

13 jeg nærmer min retfærdighed, den er ej fjern; min frelse tøver ej; jeg giver frelse i Zion og Israel min herlighed.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66