Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

47de kapitel

Babels fald

1 Stig ned og sid i støv, du jomfru, Babels datter, sid paa jord, her er intet højsæde, Kaldæers datter, thi man vil ikke mere kalde dig: "Du kjælne bløde".

2 Tag fat paa møllen og mal mel, slaa dit slør til side, løft slæbet op, tag bare ven ben og vad over strømme,

3 blottes skal din blusel og sees din skam, hævn vil jeg tage, ingen spare. -

4 Vor Gjenløser! Herren Almægtigste er hans navn, Israels hellige! -

5 Sid tavs og gaa i mørke, du Kaldæers datter, thi man vil ikke mere kalde dig "rigers dronning".

6 Jeg fortørnedes paa mit folk, jeg vanhelligede min arv, jeg gav dem i din haand, du viste dem ej barmhjærtighed, paa olding du lagde svært dit lange aag;

7 du sagde: "Evig vil jeg være dronning"; du lagde disse ting paa hjærte ej og tænkte ej paa enden.

8 Saa hør nu dette, du vellystige, som sidder trygt og siger i sit hjærte: "Jeg og ingen uden mig; jeg vil ikke hedde enke, og ikke kjende barnløs".

9 Men begge dele skal pludselig komme over dig paa een dag: Barnløshed og enkestand, i fuldt maal skal de komme over dig, for dine mange trolddomskonster og dine saare svare besværgelser.

10 Du stoled paa din ondskab, du sagde: "Ingen seer mig". Din visdom og din kløgt forførte dig, saa du sagde i dit hjærte: "Jeg og ingen uden mig."

11 Men ulykken kommer over dig, dens morgenrøde kjender du ikke, elendighed vil falde over dig, saa du kan ej udsone den, pludselig kommer ødelæggelsen, du ikke kjender, over dig.

12 Staa nu fast ved dine koglerier, dine mange besværgelser, som du har trættet dig med fra din ungdom af, maaske du kan hjælpe dig, maaske gjøre modstand!

13 Du er træt af dine mange raadslag. Nu, lad dem staa og frelse dig, de, som spejde himlen og kige stjerner og forkynde nymaane, fra hvad som skal komme over dig.

14 Se, de blive som avner, ild fortærer dem, de skal ej redde deres sjæl af luens vold, der er ingen glød til at varme sig ved, ej ild til at sidde for.

15 Saaledes blive dig de, som du har trættet dig for, dem, du har handlet med fra din ungdom, hver fare de vild til sin side, ingen frelser dig.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66