Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

48de kapitel

Mod Israel

1 Hører dette, Jakobs hus, i som ere kaldte efter Israels navn og udgangne af Judas kilde, som sværge ved Herrens navn og prise Israels Gud, men ej i sandhed og ej i oprigtighed.

2 Thi efter den hellige stad kalde de sig, paa Israels Gud støtte de sig, Herren Almægtigste er hans navn.

3 Det forbigangne har jeg forlængst forkyndt, det udgik af min mund, og jeg lod det høre, pludselig har jeg gjort det, og det traf ind.

4 Fordi jeg vidste, at du er haard, din nakke jernsnor og din pande af kobber;

5 derfor har jeg forkyndt dig det forlængst, før det indtraf jeg lod dig høre det, for at du ikke skulde sige: Mit gudebillede har gjort det, mit skaarne, mit støbte billede har ordnet det.

6 Du har hørt det; se det alt! og i, ville i ej kundgjøre det? Jeg lader dig høre nyt fra nu af, og skjulte ting, men du forstaaer dem ej.

7 Nu er det skabt og ej forlængst og før idag, og du har ej hørt det, saa du skal ikke sige: "Se jeg vidste det".

8 Hverken hørte, ej heller vidste du det, ej heller var dit øre forlængst oplad; thi jeg vidste, at du vilde vorde troløs og kaldes frafalden fra moders liv.

9 For mit navns skyld er jeg langmodig, for min æres skyld tæmmer jeg mig mod dig, for ej at ødelægge dig.

10 Se, jeg har lutret dig, men ej for sølv, jeg har prøvet dig i vaandeovn.

11 For min skyld, for min skyld jeg gjorde det, thi hvor vanhelliges mit navn! og min ære jeg giver ej til anden.

12 Hør mig Jakob og Israel, jeg kaldte! mig er det, jeg er den første og jeg er den sidste;

13 ja min haand grundfæstede jorden, og min højre udspændte himlen, jeg kaldte ad dem, de stode der tilsammen.

14 Flokkes i alle tilhobe og hører, hvem iblandt dem har forkyndt disse ting: Den, som Herren elsker, skal gjøre efter sit tykke ved Babel, og hans arm ved Kaldæer.

15 Jeg, jeg har intet, jeg har kaldet ham, jeg lader ham komme, lykket er hans vej. -

16 Nærmer eder til mig og hører dette: Fra begyndelsen af har jeg ej talet i løn, fra den tid, det skete, var jeg der, og nu har Gud Herren sendt mig, og hans Aand.

17 Saa siger Herren, din gjenløser, Israels hellige: Jeg er Herren din Gud, som lærer dig, dig til fromme, lader dig træde den vej, du skal gaa!

18 O! havde du lyttet til mine bud, da skulde din fred været som strømmen, din retfærdighed som havets boliger;

19 da skulde din sæd været som sandet, dine livsskud været som kornet deri, hvis navn ej skulde slettes ud eller lægges øde for mit aasyn! -

20 Drager ud fra Babel, flygter fra Kaldæer, forkynder, lader det høre med jubelrøst, bringer det ud til jordens ende, siger: Herren har gjenløst Jakob, sin tjener.

21 De skulle ej tørste i ørkner, han fører dem igjennem, vand lader han risle til dem af klippen, han kløver klippen og vand udvælder. -

22 Der er ingen fred, siger Herren, for de ugudelige.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66