Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

50de kapitel

Folkets forstyrrelse

1 Saa siger Herren: Hvor er eders moders skilsmissebrev, som jeg sendte hende bort med? eller hvem er der, jeg er noget skyldig, som jeg solgte eder til? Se, for eders synder skyld bleve i solgte, og for eders overtrædelsers skyld er eders moder forskudt.

2 Hvorfor kom jeg, og der var ingen mand; jeg kaldte, og ingen svarede; er min haand da for kort til at udfri, er der ingen kraft hos mig til at frelse? se, ved min truen udtørrer jeg hav, gjør strømme til ørk, deres fisk raadne af mangel paa vand og dø af tørst!

3 Jeg klæder himlen i sort, hviler den i sørgedragt.

4 Gud Herren gav mig lærlingers tunge til at forstaa at kvægne den modige med Ordet: han vækker hver morgen, han vækker mig øre til at høre som lærlingen.

5 Gud Herren aabnede mig øret, jeg stred ej imod, veg ej tilbage.

6 Min ryg jeg gav til dem, som slaa, mine klæder til "pluk-i-skjæg", mit ansigt skjulte jeg ej for haan og spot.

7 Men Gud Herren hjælper mig, derfor bliver jeg ej til skamme, derfor gjør jeg mit ansigt til flint, og jeg veed, at jeg skal ej beskjæmmes,

8 han er nær, som mig retfærdiggjør; hvo vil trætte mod mig? lad os staa jævne; hvem er min anklager, han nærme sig mig!

9 Se, Gud Herren staaer mig bi, hvem vil dømme mig? se, de ældes alle som et klæde, møl fortærer dem.

10 Hvo blandt eder, som frygter Herren, hører hans tjeners røst? Hvo, som vandrer i mørke, og det lysner ikke over ham, han stole paa Herrens navn og forlade sig paa sin Gud.

11 Se, alle i, som tænde baal, og ruste eder med blus, gaaer ved eders baal og de blus, i tændte! Fra min haand er dette skeet eder, i pine skal i ligge!

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66