Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

52de kapitel

Zions trøst

1 Vaagn op, vaagn op, ifør dig din kraft, o Zion, ifør dig din hædersdragt, Jerusalem, du hellige stad! thi uomskaaren og uren skal ikke mere træde ind i dig.

2 Ryst støvet af dig, rejs dig, sid ned, Jerusalem! løs svaren lænke af din hals, du fangne Zions datter!

3 thi saa siger Herren: For intet ere i solgte, og i løskjøbes ikke for sølv.

4 Thi saa siger Gud Herren: Til Ægypten drog mit folk fordum ned, for der at være fremmed, men Assur undertrykte det foruden skjel.

5 Og nu, hvad er der her for mig, varsler Herren? thi mit folk er bortført for intet, dets herskere juble, varsler Herren, og hele dagen bliver mit navn altid foragtet.

6 Derfor skal mit folk lære mit navn at kjende, derfor, paa denne dag, at det er mig, som taler. Se her er jeg.

7 Hvor skjønne ere paa bjergene hans fødder, som bringer det glade bud, som forkynder fred, bringer godt budskab, lader høre om frelse og siger til Zion: "Din Gud er konge."

8 Dine spejders røst! De opløfte røsten og juble tilsammen; Øje ved øje se de, at Herren vender tilbage til Zion.

9 Bryder ud, jubler tilhobe, Jerusalems øde steder! thi Herren trøster sit folk, gjenløser Jerusalem.

10 Herren har blottet sin hellige arm for alle hedningers øjne, alle jordens grændser se vor Guds frelse!

11 Tilbage, tilbage, ud derfra! rører intet urent! drager ud af dens midte, renser eder i, som bære Herrens kar!

12 thi i skal ej drage ud i skyndsom hast, og ej gaa ud paa flugt; thi Herren gaaer foran eder, og Israels Gud samler eder.

13 Se, min tjener er lykkelig, han voxer, han bliver høj og meget stor.

14 Ligesom mange grue for dig - saa forvendt er hans udseende fremfor anden mands, og hans skikkelse fremfor andre menneskers -

15 saaledes vil han bringe mange folk til ærefrygt for sig; konger skulle lukke deres mund for ham, thi hvad der ej er fortalt dem, har de seet, og hvad de ikke har hørt, har de erfaret.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66