Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

55de kapitel

Guds Ord

1 Hid! alle, som tørste, kommer til vandet, og den, som ikke har penge, komme, kjøbe og spise! gaaer, kjøber uden penge og uden betaling vin og mælk!

2 Hvorfor tælle i penge ud, for hvad der ej er brød, og eders arbejdsløn, for hvad der ej er til mættelse? hører dog ret paa mig: Spiser, hvad godt er, og eders sjæl lækre sig ved det fede!

3 Bøjer eders øre og kommer til mig; hører, at eders sjæl kan leve, og lad mig slutte en evig pagt med eder: Davids trofaste miskundheder.

4 Se, jeg har sat ham til vidne for folk, fyrste og byder over folk.

5 Se, et folk, du ike kjender, vil du kalde, og et folk, der ikke kjender dig, vil løbe til dig for Herren din Guds skyld, og for Israels hellige, thi han forherliger dig. -

6 Søger Herren, medens han findes, kalder paa ham, den stund han er nær!

7 Den ugudelige forlade sin vej, og den uretfærdige sine tanker, og vende om til Herren, saa vil han forbarme sig over ham, og til vor Gud, thi han er rund til at forlade.

8 Thi mine tanker ere ikke eders tanker, og eders veje ere ikke mine veje, varsler Herren;

9 thi himlen er højere end jorden, saaledes ere mine veje højere end eders veje, og mine tanker end eders tanker;

10 thi ligesom regnen falder ned og sneen fra himlen og vender ikke did tilbage, men vander jorden, gjør den frugtbar og lader grøden voxe, saa den giver sædemanden sæd og brød til føde;

11 saaledes skal mit Ord vorde, som udgaaer af min mund: Det skal ikke vende tomt tilbage til mig, men udrette, hvad jeg behager, og det skal lykkes, som jeg sender det til.

12 Ja, med glæde skal i drage ud og ledsages med fred; Bjerge og høje skulle udbryde for eder med fryd, og alle markens træer klappe i haand;

13 for tjørn skal der voxe cypres, og myrte for nælde, og det skal vorde Herren til et navn, et evigt tegn, som ej forgaaer.

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66